Δοκιμή αλυσίδων κοπής

Για να μπορέσετε εσείς να τελειοποιήσετε την τεχνική σας, εμείς έχουμε τελειοποιήσει τα κοπτικά μας εξαρτήματα.

Δοκιμή αλυσίδων κοπής

Εμπρός ολοταχώς με 20 m/s!
Τα πριονίδια πετάγονται σαν σπίθες: Είναι εντυπωσιακό το θέμα, όταν οι ρομποτικός μας κόφτης στο δοκιμαστήριο αλυσίδων βυθίζεται εκατοστό προς εκατοστό μέσα στο ξύλο με ταχύτητα ανέμου. Εδώ ελέγχουμε την απόδοση των αλυσίδων κοπής μας κάτω από πραγματικές συνθήκες.

Υγρό ξύλο: Μια απαραίτητη προϋπόθεση
«Πραγματικές συνθήκες» σημαίνει πάνω απ' όλα ότι το ξύλο που χρησιμοποιούμε για τις δοκιμές μας έχει ποτιστεί καλά στην ειδική εγκατάσταση ψεκασμού. Γιατί το νωπό ξύλο είναι υγρό, καθώς περιέχει όλους τους χυμούς του δέντρου. Για τον λόγο αυτό, οι κορμοί στην αποθήκη μας διατηρούνται υγροί ώστε να προσομοιάζονται όσο το δυνατόν οι πραγματικές συνθήκες κοπής.

Ταχύτητα αλυσίδας συναντά απόδοση κοπής
Οι πραγματικές επιδόσεις, αφού μετρηθούν με τη βοήθεια υπολογιστή, συγκρίνονται με τα στοιχεία του προτύπου ανάπτυξης. Οι συνάδελφοί μας ενδιαφέρονται κυρίως για την απόδοση κοπής και την ταχύτητα της αλυσίδας πάνω στη λάμα. Ένα πράγμα μπορούμε να σας πούμε: Οι υψηλές τιμές που επιτυγχάνονται και για τις δύο αυτές παραμέτρους, φέρνουν καρδιοχτύπια στους μηχανικούς του δοκιμαστηρίου. Εν τέλει όμως, αυτός που επωφελείται στην καθημερινή πράξη, είστε εσείς.