ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την χρήση των cookies, των εικονοστοιχείων και παρόμοιων τεχνολογιών (από κοινού “cookies”) σε αυτή την Ενημέρωση για τα Cookies. Αυτά χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας με σκοπό να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, να βελτιώσουμε την φιλικότητα προς τον χρήση και να μπορέσουμε να διενεργήσουμε συγκεκριμένες αναλύσεις.

Στην παρούσα Ενημέρωση για τα Cookies, σας ενημερώνουμε επίσης για τις επιλογές ρυθμίσεων των cookies που διαθέτετε σχετικά με τα cookies στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις cookies στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση πατώντας το παρακάτω πεδίο:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Στην παρούσα Ενημέρωση για τα Cookies, σας ενημερώνουμε σχετικά με την χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία έχουν συλλεγεί από εμάς και τα οποία αφορούν την επίσκεψη και την χρήση της ιστοσελίδας μας.

Για να σας βοηθήσουμε να βρείτε με μια ματιά τις πληροφορίες που σας αφορούν, έχουμε χωρίσει την παρούσα Ενημέρωση για τα Cookies σε επιμέρους τμήματα:

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, βάσει του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Όταν δύο ή περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, οι εν λόγω υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία, οι λεγόμενοι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεομένων από τα Cookies σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα είναι:

    ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E
    Διεύθυνση Ταχυδρομείου: Φιγαλείας και Αιγίου
    Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: a.stihl@stihl.gr
    Α.Φ.Μ.: 094505075

(«εμείς», «εμάς»)

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας οποτεδήποτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως ορίστηκαν ανωτέρω.

1.2. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας με την ένδειξη "υπ' όψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων" ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@stihl.gr.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουμε στη συσκευή σας και τα οποία περιέχουν δεδομένα όπως προσωπικές ρυθμίσεις σελίδας (π.χ. γλώσσα, ανάλυση οθόνης) και διαπιστευτήρια σύνδεσης. Κάνουμε διάκριση μεταξύ απολύτως απαραίτητων cookies, (προαιρετικών) cookies στατιστικών στοιχείων, (προαιρετικών) cookies μάρκετινγκ και (προαιρετικών) cookies σκιαγράφησης προφίλ. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή της χρήσης αυτών των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα 2.1. Τα χρησιμοποιούμενα cookies αποθηκεύονται για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, γι' αυτό και διακρίνουμε επίσης μεταξύ μόνιμων cookies και cookies περιόδου λειτουργίας (βλ. ενότητα 2.2). 

Εκτός από εμάς (ως το "πρώτο μέρος"), άλλα μέρη ("τρίτα μέρη") μπορούν επίσης να επεξεργάζονται προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας τα δικά τους cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα τρίτα μέρη, ανατρέξτε στην ενότητα "Cookies πρώτου/τρίτου μέρους" (βλ. ενότητα .2.3).

2.1. Κατηγορίες Cookies

Απολύτως απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies, η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Cookies στατιστικών στοιχείων

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της φιλικότητας της ιστοσελίδας μας προς τον χρήστη και, ως εκ τούτου, της εμπειρίας του χρήστη, μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς σας. Για παράδειγμα, τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, τον αριθμό των επισκέψεων που πραγματοποιείτε, τον μέσο χρόνο που αφιερώνετε και τις σελίδες που βλέπετε. Τα cookies στατιστικών στοιχείων μας βοηθούν να προσδιορίσουμε, για παράδειγμα, ποια στοιχεία της διαδικτυακής μας προσφοράς χρησιμοποιούνται περισσότερο και να αναπτύξουμε περαιτέρω την ιστοσελίδα μας με βάση τις ανάγκες σας. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies στατιστικής για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη συμπεριφορά των χρηστών στην ιστοσελίδα μας ("παρακολούθηση χρηστών").

Cookies μάρκετινγκ

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να σας προσφέρουν σχετικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη διαχείριση της διαφήμισης και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών. Τα cookies καταγράφουν εάν έχετε επισκεφθεί μια ιστοσελίδα και ποιο περιεχόμενο έχετε χρησιμοποιήσει εκεί. Αυτό βασίζεται στη μοναδική αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής σας. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους, όπως διαφημιστές, και να χρησιμοποιηθούν από αυτούς για τους δικούς τους σκοπούς, ώστε να μπορούν να σας εμφανίζονται σχετικές διαφημίσεις και σε άλλους ιστότοπους. Αυτά τα cookies συχνά συνδέονται με λειτουργίες ιστοσελίδων τρίτων μερών.

2.2. Περίοδος αποθήκευσης των cookies (μόνιμα cookies και cookies περιόδου λειτουργίας)

Τα cookies μπορούν να αποθηκευτούν στην συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα ή προσωρινά.

Τα λεγόμενα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να λήξει το cookie (ή μέχρι να το διαγράψετε προηγουμένως). Έτσι, για παράδειγμα, αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις γλώσσας, ώστε να μην χρειάζεται να τις διαμορφώσετε ξανά για την ιστοσελίδα μας.

Ένα cookie περιόδου λειτουργίας αποθηκεύει προσωρινά ένα αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας όσο είστε ενεργός στην ιστοσελίδα μας. Αυτό σας αποτρέπει από το να χρειάζεται να συνδεθείτε ξανά, για παράδειγμα αν αλλάξετε ιστοσελίδα μέσα στον ιστότοπό μας. Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται όταν εγκαταλείπετε την ιστοσελίδα ή παύουν να ισχύουν όταν λήξει η περίοδος λειτουργίας σας, δηλαδή όταν εγκαταλείπετε την ιστοσελίδα ή κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

2.3. Cookies πρώτου/τρίτου μέρους

Ένα cookie πρώτου μέρους είναι ένα cookie που τοποθετείται από εμάς ως υπευθύνου επεξεργασίας ή από τους υπευθύνους μας προστασίας δεδομένων. Η ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E] επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί από τα cookies πρώτου μέρους για τους δικούς της σκοπούς, ανεξάρτητα από το εάν έχει προγραμματίσει το cookie η ίδια ή χρησιμοποιεί το cookie άλλου παρόχου. 

Ένα cookie τρίτου μέρους είναι ένα cookie που δεν τοποθετείται από την ιστοσελίδα που επισκέπτεστε αυτή τη στιγμή, αλλά από ένα τρίτο μέρος. Αυτό το τρίτο μέρος μπορεί, για παράδειγμα, να είναι ένας από τους παρόχους υπηρεσιών μας, όπως ένα διαφημιστικό δίκτυο. Τα cookies τρίτου μέρους προέρχονται από διάφορους τομείς τρίτων που μπορούν να χρησιμοποιούν τα cookies με ευελιξία για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών στην ιστοσελίδα μας και σε ιστοσελίδες τρίτων εκτός της προσφοράς του τρίτου παρόχου (ιδίως για διαφήμιση βάσει του χρήστη). Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα όπου το διαφημιστικό δίκτυο τοποθετεί διαφημίσεις, οι διαφημίσεις σε αυτή την ιστοσελίδα μπορούν να αποθηκεύσουν ένα cookie τρίτου μέρους στη συσκευή σας. Παρόλο που επιτρέπουμε σε τρίτους να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας για να εγκαταστήσουν αυτά τα cookies στις συσκευές των χρηστών, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο της χρονικής περιόδου κατά την οποία αυτά τα cookies τρίτων αποθηκεύονται στις συσκευές τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το cookie επεξεργάζονται από το τρίτο μέρος για δικούς του σκοπούς και υπό τον δικό του έλεγχο σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookie ή υπό κοινό έλεγχο με εμάς. Αυτό περιλαμβάνει επίσης cookies τρίτων από τρίτα κοινωνικά δίκτυα που επιτρέπουν την κοινή χρήση πληροφοριών με τα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα.

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ COOKIES

3.1. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα να αποδέχονται τα cookies από προεπιλογή. Εκτός από τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με cookies (βλ. ενότητα 5 της Δήλωσης Απορρήτου), μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας να μην αποδέχεται cookies ή να αποδέχεται μόνο ορισμένα cookies ή να ενημερώνεται όταν αποστέλλονται cookies. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις δυνατότητες των ιστοσελίδων μας.

Κατ' αρχήν είναι επίσης δυνατό να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς προαιρετικά cookies- ωστόσο, η χρήση της χωρίς προαιρετικά cookies μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Εάν θέλετε να αξιοποιήσετε πλήρως τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας, σας συνιστούμε να αποδεχτείτε όλα τα cookies.

Σημειώστε ότι η επιλογή σας επηρεάζει μόνο το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε όταν κάνατε την επιλογή. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές συσκευές ή διαφορετικά προγράμματα περιήγησης σε μια συσκευή, συνήθως πρέπει να κάνετε ξανά την επιλογή των cookies. Υπό ορισμένες συνθήκες, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μετά από ενημερώσεις ή αν διαγράψετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας, οπότε θα πρέπει να τις επαναδιαμορφώσετε.

3.2. Η επιλογή σας στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου μας

Εάν επιτρέπετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, θα σας εμφανίσουμε ένα banner με cookies στην ιστοσελίδα μας. Αυτό σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις των cookies, για παράδειγμα να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε προαιρετικά cookies. Τα προαιρετικά cookies τοποθετούνται μόνο εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αντίστοιχη κατηγορία cookies. Σημειώστε ότι τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας και τοποθετούνται πάντα όποτε επιτρέπετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ και να αλλάξετε τις κατηγορίες cookies που έχετε επιλέξει. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε τις "ρυθμίσεις cookie" που παρατίθενται στην αρχή του παρόντος κειμένου.

4. COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Οι ακόλουθοι πίνακες παραθέτουν μια επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούμε.

5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλεγεί μέσω cookies και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας.