Φροντίδα Δέντρων

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες και συβουλές για τη φροντίδα, τη σωστή συντήρηση και το σωστό τρόπο κλαδέματος των δέντρων στον κήπο σας. 

New trees

We will show you suitable tree species for your garden and how to plant trees correctly so that they grow optimally and stay as healthy as possible.

The right way to prune trees

Professional tree pruning is part of tree maintenance and is important for the healthy growth of your trees. Here you can learn important tree care tips, as well as what needs to be considered for fruit trees in particular.

Old trees

Mit Steinen umrandetes, kreisförmiges Beet über einem alten Baumstumpf

Removing a tree stump

If you have a tree stump in your garden, you can either keep it and make it a planting feature, or remove it. We present effective methods for removing the tree stump from your garden. 

More for gardening fans