Κατευθυντήριες οδηγίες και πρότυπα

Η μάρκα STIHL εξασφαλίζει τόσο την ασφάλεια στην εργασία όσο και τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας στην ανάπτυξη. Μάθετε περισσότερα για τις κατευθυντήριες οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υπηρεσίες μας. 

Ασφάλεια και ποιότητα STIHL

Με την STIHL απολαμβάνετε αξιόπιστη ασφάλεια εργασίας και μέγιστα ποιοτικά πρότυπα. Μάθετε τώρα περισσότερα. 

Υπηρεσίες και παροχή συμβουλών