Ασφάλεια

Προϊόντα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας της STIHL τοποθετημένα πάνω σε ένα ελαφρύ μεταφορικό όχημα.

Υποδείξεις ασφαλείας

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, την αποθήκευση και την απόρριψη ειδικών καυσίμων, τη μεταφορά των επαναφορτιζόμενων μπαταριών STIHL, τα έγγραφα έγκρισης για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων για δοχεία STIHL, καθώς και δελτία δεδομένων ασφαλείας για τα καύσιμα, τα λιπαντικά και τα αξεσουάρ μας.
Διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
Δοχεία STIHL προετοιμάζονται για μεταφορά.

Κατευθυντήριες οδηγίες και πρότυπα

Σε αυτές τις σελίδες θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό περί χημικών ουσιών της ΕΕ και την οδηγία της ΕΕ σχετικά με τους κραδασμούς (2002/44/ΕΚ) στο χέρι/βραχίονα. Επιπλέον, θα βρείτε τις δηλώσεις συμμόρφωσης αναφορικά με τα μέσα ατομικής προστασίας σας και πληροφορίες σχετικά με τις νέες οριακές τιμές εκπομπών σύμφωνα με το EURO V.
Μετάβαση στις κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρότυπα