Δοκιμή υλικών

Πριν εσείς χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία μας στο δάσος, εμείς τα βάλαμε κάτω από το μικροσκόπιο.

Δοκιμή υλικών

Μικροσκοπικές δομές, τεράστιες γνώσεις
Όταν οι μηχανικοί υλικών βάζουν ένα κομμάτι χάλυβα κάτω από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, είναι σαν να ανοίγει ένας ολόκληρος νέος κόσμος. Σ' αυτή την κλίμακα μεγέθυνσης, η επιφάνεια του υλικού αυτού, που χρησιμοποιείται από την STIHL σε διάφορα κράματα, μοιάζει να αποτελείται από οροσειρές και κοιλάδες. Οι ασπρόμαυρες αυτές εικόνες που με την πρώτη ματιά μοιάζουν με αφηρημένη τέχνη, δίνουν στους μηχανικούς μας μια πληθώρα από πληροφορίες. Ο εξοπλισμός μας επιτρέπει μεγέθυνση έως και 10.000 φορές.

Το βλέμμα του ειδικού
Σε περίπτωση θραύσης, για παράδειγμα, μπορούμε να προσδιορίσουμε την αιτία της θραύσης, επειδή οι επιφάνειες έχουν διαφορετική εμφάνιση, ανάλογα αν η θραύση προκλήθηκε από σφάλμα στη θερμική επεξεργασία ή από μηχανική αστοχία του υλικού. Στις εικόνες που δημιουργούμε από τα διάφορα μέταλλα και κράματα μετάλλων, μπορούμε να διακρίνουμε ακόμα και μεμονωμένα κρύσταλλα, που χαρακτηρίζουν τα κράματα. Έτσι συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με τα υλικά, τις ιδιότητές τους και τη συμπεριφορά τους, ώστε να εντοπίσουμε τις καλύτερες πρώτες ύλες σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας.