Δοκιμή σκόνης

Για να κόψετε εσείς πέτρα και ατσάλι, εμείς φάγαμε πολλή σκόνη.

Δοκιμή σκόνης

Η φίλη μας η σκόνη
Όταν υπάρχει τόση σκόνη στον αέρα που δεν βλέπετε τη μύτη σας, πιθανότατα βρίσκεστε μέσα στον θάλαμο σκόνης μας, στα εργαστήρια της STIHL. Εμείς τρέφουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σκόνη. Είναι επίμονη, μπαίνει παντού, ακόμα και στα πιο μικρά ανοίγματα, και της αρέσει να προκαλεί προβλήματα σε μηχανικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα – αλλά φυσικά, μόνο όταν δεν καταπολεμείται κατάλληλα. Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά μας στον θάλαμο σκόνης. Δημιουργούμε σκόπιμα μια ατμόσφαιρα με πολύ υψηλή συγκέντρωση σκόνης, παραδείγματος χάρη κόβοντας πέτρινες πλάκες με κάποιον από τους αρμοκόφτες μας. Ταυτόχρονα βάζουμε άλλα μηχανήματα να λειτουργήσουν μέσα στην ίδια ατμόσφαιρα, τα οποία απορροφούν τον φορτωμένο με σκόνη αέρα.

Κατανοώντας τον δρόμο της σκόνης
Μετά από λίγη ώρα, σβήνουμε τα μηχανήματα και υποβάλλουμε τα φίλτρα αέρα και το εσωτερικό των μηχανημάτων σε λεπτομερή εξέταση. Από τα ευρήματά μας εξάγουμε συμπεράσματα για το πώς πρέπει να κατασκευάζονται τα φίλτρα αέρα, για να αποτρέπεται η είσοδος της σκόνης μέσα στον κινητήρα. Γιατί ο κινητήρας μπορεί να αναπτύξει την ιδανική ισχύ του μόνο εφόσον τροφοδοτείται με καθαρό αέρα, απαλλαγμένο από σωματίδια. Παράλληλα αποκτούμε γνώσεις σχετικά με τη φθορά των εξαρτημάτων, των κυλίνδρων και των εμβόλων. Έτσι, μπορούμε να προσφέρουμε μηχανήματα που έχουν μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και αυτό σημαίνει ότι εσείς θα απολαμβάνετε το μηχάνημα STIHL σας για πολλά χρόνια.