Δοκιμή κάμψης

Για να μπορείτε εσείς να ασχοληθείτε με τα ζιζάνια, εμείς ασχολούμαστε με τη φυσική.

Δοκιμή κάμψης

Υπάρχουν χάλυβες και χάλυβες
Στο τμήμα δοκιμών, μας αρέσει να ασκούμε πίεση. Η υδραυλική μας πρέσα ασκεί πε πίεση 10 τόνων σε μικροσκοπικές επιφάνειες, εκτελώντας δοκιμές κάμψης σε διάφορους τύπους χάλυβα. Έτσι ελέγχουμε τη συμπεριφορά των διάφορων κραμάτων. Στόχος μας είναι να βρούμε τη σωστή αναλογία σκληρότητας και ελαστικότητας: Υλικά που είναι πολύ σκληρά είναι ψαθυρά, και σπάνε εύκολα. Τα υλικά με μεγάλη ελαστικότητα δεν σπάνε, αλλά είναι πολύ μαλακά για να έχουν υψηλή απόδοση στην κοπή χόρτου και ζιζανίων.

Η διαδρομή θα δείξει
Αποφασιστικός παράγοντας για την αξιολόγησή μας, είναι η διαδρομή που διανύει η ακμή της πρέσας. Όσο πιο μεγάλη η διαδρομή, τόσο πιο εύκαμπτο είναι το υλικό. Με αυτή τη δοκιμή, που ονομάζεται δυναμοδεικτική δοκιμή κάμψης, σχηματίζουμε μια εικόνα για τη συμπεριφορά των κραμάτων. Από τα αποτελέσματα της δοκιμής μπορούμε να συμπεράνουμε, ποιο υλικό είναι το πιο κατάλληλο για την κατασκευή των κοπτικών μας εξαρτημάτων.