Ανάπτυξη μπαταριών

Για να βάλετε εσείς τη μπαταρία, οι μηχανικοί μας έχουν βάλει τα δυνατά τους.

Ανάπτυξη μπαταριών

Μικρές διαστάσεις, μεγάλη χωρητικότητα
Στην αποτελεσματική αξιοποίηση ενέργειας, πιθανά δεν υπάρχουν πιο ειδικοί από τους συναδέλφους μας που εργάζονται στην ανάπτυξη μπαταριών. Γιατί εμείς οι ίδιοι αναπτύσσουμε τις μπαταρίες για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματά μας, που πληθαίνουν ολοένα σε επιλογές. Έτσι μπορούμε να συντονίσουμε στην εντέλεια τη συμπεριφορά των ηλεκτροκινητήρων μας με τη χωρητικότητα των μπαταριών STIHL.

Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, πλήρης ισχύς
Για σας, αυτό σημαίνει ότι το μηχάνημά σας αξιοποιεί την ενέργεια της μπαταρίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να λειτουργεί όσο περισσότερη ώρα είναι δυνατόν, παράγοντας τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Με την ανάπτυξη των δικών της μπαταριών και ηλεκτροκινητήρων, η STIHL έχει κάνει ένα βήμα που λίγοι κατασκευαστές έχουν κάνει. Γιατί η STIHL είναι πεπεισμένη: Η κατασκευή και η ανάπτυξη των δικών μας ισχυρών εξαρτημάτων για επαναφορτιζόμενα μηχανήματα παίζουν ένα αποφασιστικό ρόλο για την πρόοδο σ' αυτό τον τομέα. Εμείς θέλουμε να απολαμβάνετε την πλήρη ενέργεια STIHL. Με κάθε μπαταρία STIHL, και με κάθε επαναφορτιζόμενο μηχάνημα STIHL. Σήμερα και αύριο.