Φρένο αλυσίδας QuickStop Super (Q)

STIHL QuickStop Super (Q)

H STIHL είναι ο μόνος κατασκευαστής αλυσοπριόνων που προσφέρει το σύστημα φρένου αλυσίδας Quick Stop Super. Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το φρένο αλυσίδας απευθείας στην χειρολαβή. Η αλυσίδα σταματά σε κλάσματα δευτερολέπτου, τόσο στην περίπτωση δυνατού κλοτσήματος και με την ενεργοποίηση του μπροστινού προφυλακτήρα χεριών, όσο με την ελευθέρωση της πίσω χειρολαβής.

Quickstop Super

1: Πρόσθετη ασφάλεια: Φρένο QuickStop Super (Q) αποκλειστικά από τη STIHL
Το πρόσθετο σύστημα φρένου ενεργοποιεί το φρένο της αλυσίδας γρήγορα σε οποιαδήποτε θέση σε κλάσματα δευτερολέπτου τόσο στην περίπτωση δυνατού κλοτσήματος όσο και με την ελευθέρωση της πίσω λαβής.

2: ΄Αμεση ακινητοποίηση της αλυσίδας:
Το πρόσθετο σύστημα φρένου σταματά την αλυσίδα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

3: Μικρή καθυστέρηση:
Το αλυσοπρίονο σταματά χωρίς καθυστέρηση τόσο στην περίπτωση δυνατού κλοτσήματος με την ενεργοποίηση του μπροστινού προφυλακτύρα χεριών, όσο και με την απελευθέρωση της πίσω λαβής.

Πλεονεκτήματα

Πως λειτουργεί;

Προϊόντα που διαθέτουν QuickStop Super

Αλυσοπρίονα για ερασιτέχνες

Αλυσοπρίονα για τη γεωργία και την κηπουρική

Ηλεκτρικά Αλυσοπρίονα

Αλυσοπρίονα για τη δασοκομία

Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα για την οικοδομικές εργασίες