Χειροκίνητη αντλία καυσίμου

Xειροκίνητη αντλία καυσίμου

Μια χειροκίνητη αντλία καυσίμου καθιστά ευκολότερη την εκκίνηση στα μηχανήματα STIHL και μειώνει τον αριθμό των τραβηγμάτων που  απαιτούνται.