Πληροφορίες σχετικά με την οδηγία 2002/44/ΕΚ για τους κραδασμούς

Πληροφορίες για εργοδότες

Στο "Γενικές Πληροφορίες" παρέχονται βασικές πληροφορίες σχετικά με την οδηγία της Ε.Ε. 2002/44/ΕΚ που αφορά τους κραδασμούς στο σύστημα χεριού-βραχίονα καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την εφαρμογή τους από τους εργοδότες.

Απλοποιημένη μέθοδος για την εκτίμηση κινδύνου

STIHL προσφέρει σε αυτή τη σελίδα σε μια απλοποιημένη διαδικασία με την οποία μπορείτε να εκτιμήσει αν ο εργαζόμενος απαιτεί ειδικά προστατευτικά μέτρα. Η μέθοδος υποθέτει ότι η εργασία πραγματοποιείται συνεχώς για το ίδιο εργαλείο.

Eργαλείο υπολογισμού για τον καθορισμό της ημερήσιας έκθεσης σε κραδασμούς

Ενα χρήσιμο εργαλείο υπολογισμού για τον καθορισμό των επιτρεπόμενων ωρών εργασίας ανά εργάσιμη ημέρα, για να καθορίσουν την καθημερινή έκθεση στις δονήσεις, καθώς και μια εναλλακτική λύση για μία ή πολλαπλές παράλληλες εργασίες με μηχανήματα STIHL

Φύλλα οδηγιών

Η οδηγία καθορίζει ένα όριο για την καθημερινή έκθεση στις δονήσεις και σε ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Μπορείτε να δείτε στα ακόλουθα έγγραφα, τα δεδομένα που απαιτούνται για την δόνηση καθώς και τον εξοπλισμό STIHL.