Με ποιο μίγμα ανεφοδιάζω το αλυσοπρίονό μου;

Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα λειτουργούν με ένα μίγμα καυσίμου από βενζίνη και λάδι κινητήρα. Εδώ η ποιότητα παίζει καθοριστικό ρόλο.

Δοχείο με μίγμα αλυσοπρίονου STIHL MotoMix, λάδι και βενζίνη και ένα βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο STIHL MS 261 C σε συνεργείο

Επισκόπηση: Μίγμα αλυσοπρίονου

 • Προσέχετε πάντα για την ποιότητα του μίγματος βενζίνης-λαδιού.
 • Τηρείτε πάντα με ακρίβεια τις αναλογίες ανάμιξης.

 • Το E10 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανήματα STIHL και VIKING.

 • Οι χρόνοι ακινητοποίησης διαφέρουν ανάλογα με το μίγμα. Μετά από χρόνο ακινητοποίησης 30 ημερών, μπορεί να χαλάσει ένα μίγμα που έχετε φτιάξει μόνοι σας.

 • Ασφάλεια με το έτοιμο MotoMix της STIHL.

Γεμίστε το αλυσοπρίονο με το σωστό μίγμα

Το σωστό μίγμα καυσίμου για το βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο είναι σημαντικό. Ακατάλληλες λειτουργικές ουσίες ή αναλογίες ανάμιξης που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλη φθορά και σοβαρές ζημιές στον κινητήρα, όπως π.χ. φάγωμα εμβόλου. Για αλυσοπρίονα με κινητήρα 2-Mix και 4-Mix® συνιστούμε τις παρακάτω αναλογίες ανάμιξης:

Όταν αναμειγνύετε εσείς το μίγμα για το αλυσοπρίονο 

1 : 50 = 1 μέρος λαδιού + 50 μέρη βενζίνης

Μια καλή αναλογία ανάμιξης για το αλυσοπρίονο είναι 1 : 50. Αυτό αποτελείται από 5 λίτρα βενζίνης και 0,10 λίτρα (100 χιλιοστόλιτρα) λαδιού κινητήρα, κατά προτίμηση το λάδι δίχρονου κινητήρα STIHL.

Βενζίνη

Για το μίγμα σας, να χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμη βενζίνη με ελάχιστο αριθμό οκτανίων 90 RON.

Λάδι κινητήρα

Χρησιμοποιείτε μόνο υψηλής ποιότητας λάδι για δίχρονους κινητήρες, που ανταποκρίνεται στην ταξινόμηση TC. Συνιστούμε το λάδι δίχρονων κινητήρων STIHL, που διαθέτει ειδική σχεδίαση για τους κινητήρες STIHL και κάνει έτσι εφικτή μια μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Τα λάδια κινητήρα χαμηλότερης ποιότητας μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στον κινητήρα, τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους, τους αγωγούς και το ρεζερβουάρ καυσίμου.

Ανάμιξη μίγματος καυσίμου 

Για να αναμείξετε, γεμίστε πρώτα με λάδι κινητήρα ένα δοχείο εγκεκριμένο για καύσιμο και στη συνέχεια με βενζίνη. Προτού δώσετε το μίγμα καυσίμου στο ρεζερβουάρ, συνιστούμε να αναμίξετε τα συστατικά του μίγματος ανακινώντας το δοχείο. Στη συνέχεια, ανοίξτε προσεκτικά το δοχείο, καθώς ενδέχεται να έχει συσσωρευτεί πίεση. 

Αγορά έτοιμου μίγματος καυσίμου

Φυσικά, δεν χρειάζεται να αναμειγνύετε μόνοι σας το μίγμα καυσίμου για το αλυσοπρίονο, αλλά μπορείτε να το αγοράσετε και έτοιμο. Για όλους τους κινητήρες της STIHL ενδείκνυται το ειδικό καύσιμο STIHL MotoMix.

Μίγμα αλυσοπρίονου του χρήστη προστίθεται στο αλυσοπρίονο

Χρήση του E10 στα μηχανήματα της STIHL

Καύσιμα με ποσοστό αιθανόλης 5 τοις εκατό ή 10 τοις εκατό είναι κατά κανόνα κατάλληλα για όλα τα αλυσοπρίονα και τα μηχανήματα της STIHL καθώς και για μηχανήματα κήπου της STIHL με κινητήρες της Briggs & Stratton, Kawasaki και Kohler.

Επαναρρύθμιση καρμπυρατέρ

Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά το καρμπυρατέρ για να αντισταθμίσετε την τροποποιημένη σύνθεση του καυσίμου. Συνιστούμε να μεταβείτε σε έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο  STIHL

Τι είναι το E10;

Η ονομασία «E10» αποτελεί συντομογραφία: Το «E» αντιπροσωπεύει την αλκοόλη βιοαιθανόλης, η οποία αναμειγνύεται με τη βενζίνη. Ο αριθμός «10» υποδεικνύει ότι το ποσοστό αιθανόλης επιτρέπεται να είναι έως και 10 τοις εκατό. Συνεπώς, το E10 είναι ένα καύσιμο που περιέχει υψηλότερο ποσοστό βιοαιθανόλης σε σχέση με την απλή αμόλυβδη. Για την απλή αμόλυβδη, η μέγιστη τιμή είναι πέντε τοις εκατό.

Κατάλογος ελέγχων Αναμείξτε εσείς το μίγμα καυσίμου

 • Χρησιμοποιήστε το λάδι δίχρονων κινητήρων STIHL ή επώνυμο λάδι δίχρονων κινητήρων ταξινόμησης TC.
 • Αναμείξτε λάδι και βενζίνη σε αναλογία 1 : 50.
 • Γεμίστε τα δύο συστατικά σε ένα εγκεκριμένο για καύσιμο δοχείο και αναμείξτε τα ανακινώντας το δοχείο.
 • Ανοίξτε προσεκτικά το δοχείο και δώστε το μίγμα στο ρεζερβουάρ του αλυσοπρίονού σας.
 • Συμβουλές για τον σωστό ανεφοδιασμό θα βρείτε στον κατάλογο ελέγχων παρακάτω.
 Ένα αλυσοπρίονο STIHL MS 441 ανεφοδιάζεται με μίγμα αλυσοπρίονου

Κατάλογος ελέγχων Σωστός ανεφοδιασμός καυσίμου

 • Προσοχή: Η βενζίνη είναι λίαν εύφλεκτη. Για αυτόν τον λόγο, διατηρείτε επαρκή απόσταση από ανοικτές φλόγες, μη χύνετε καύσιμο και μην καπνίζετε. Να ανεφοδιάζετε σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από το χώρο εργασίας σας, όπου εκκινείτε το μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο.
 • Πριν από κάθε ανεφοδιασμό, να σβήνετε πάντα πλήρως τον κινητήρα και να μην ανεφοδιάζετε το όχημα με καύσιμο εάν ο κινητήρας είναι ακόμη ζεστός. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερχείλισης.
 • Ανοίξτε προσεκτικά την τάπα του ρεζερβουάρ, ώστε να εκτονωθεί αργά η ενδεχομένως υπάρχουσα υπερπίεση και να μην υπάρχει διαρροή καυσίμου από το ρεζερβουάρ.
 • Να ανεφοδιάζετε πάντα μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
 • Κατά τον ανεφοδιασμό, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή καυσίμου ή ότι αυτό δεν έρχεται σε επαφή με τα ρούχα σας. Διαφορετικά, καθαρίστε αμέσως το μηχάνημα και αλλάξτε τα ρούχα σας.

Βίντεο οδηγιών για τον ανεφοδιασμό αλυσοπρίονου

Προσοχή σε παρατεταμένους χρόνους ακινησίας του μίγματος για  αλυσοπρίονα

Ενώ στη διάρκεια της σεζόν τα καύσιμα καταναλώνονται σε λίγες εβδομάδες, το μίγμα βενζίνης-λαδιού παραμένει για περισσότερο στο δοχείο, το ρεζερβουάρ και το καρμπυρατέρ, όταν τα μηχανήματα δεν χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα στο χειμερινό εξάμηνο. Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος, στα δοχεία καυσίμου και στα συστήματα εισχωρούν οξυγόνο και υγρασία αέρα. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σε καύσιμα πρατηρίων καυσίμων να αλλοιωθεί το υπάρχον μίγμα. Τα επονομαζόμενα πρόσθετα, δηλαδή οι προσμίξεις του κατασκευαστή, όπως τα αντιοξειδωτικά ή αντιδιαβρωτικά μέσα, που σκοπό έχουν τη βελτίωση των ιδιοτήτων του καυσίμου, μπορεί να διαβρωθούν και να αποσυντεθούν από το μίγμα.

Κίνδυνος από επικαθίσεις

Επιπλέον, μπορεί να δημιουργηθεί ένα προϊόν με ρητινώδη μορφή, το λεγόμενο «Gum». Με τον όρο Gum εννοείται σε συνάρτηση με τα καύσιμα ένα υπόλειμμα, το οποίο προκύπτει μετά την εξάτμιση. Η περιεκτικότητα σε Gum στο καύσιμο οδηγεί σε επικαθίσεις στο θάλαμο καύσης του κινητήρα ή σε κολλήματα και φραξίματα των ακροφυσίων καυσίμου ή των φίλτρων.

Ποτέ μην αποθηκεύετε μίγμα δίχρονων αλυσοπρίονων για περισσότερες από 30 ημέρες

Σε μίγματα δίχρονων κινητήρων σε συνδυασμό με καύσιμα που περιέχουν αιθανόλη, μπορεί να προκληθεί αποανάμιξη λαδιού και βενζίνης ακόμα και μετά από λίγο. Η STIHL συστήνει να μην αποθηκεύετε ένα μίγμα δίχρονων κινητήρων που έχετε φτιάξει εσείς για περισσότερες από 30 ημέρες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο βαθμός απόμιξης του καυσίμου.
Η απόμιξη σημαίνει σε αυτό το πλαίσιο: Η υγρασία που περιέχεται στον αέρα απορροφά την αιθανόλη και επικάθεται στον πυθμένα του δοχείου.

Προσοχή κατά την απόμιξη

Λόγω της απόμειξης, το λάδι του δίχρονου κινητήρα δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στο καύσιμο. Εξαιτίας αυτού μπορεί να λείπει το αναγκαίο λιπαντικό στον κινητήρα. Λόγω της ελλιπούς λίπανσης και ψύξης, μπορεί να προκληθούν προβλήματα λειτουργίας του κινητήρα έως και φαγώματα εμβόλων. Το αποαναμεμειγμένο καύσιμο δεν είναι πλέον κατάλληλο, ακόμη και μετά από έντονη ανακίνηση.

Λάθος καύσιμο στο ρεζερβουάρ

Σε περίπτωση που έχει γίνει ανεφοδιασμός με λάθος μίγμα, μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο – ούτε για μικρό χρονικό διάστημα. Αδειάστε το παλιό καύσιμο με ένα χωνί πίσω στο δοχείο και γεμίστε το ρεζερβουάρ με το σωστό καύσιμο. Κατά κανόνα, αυτό αρκεί. Εάν το αλυσοπρίονο δεν λειτουργεί, μπορεί να χρειαστεί να καθαρίσετε το μπουζί.

Ένας άνδρας κρατά το δοχείο με μίγμα καυσίμου STIHL MotoMix 

Το STIHL MotoMix προσφέρει πλήρη ισχύ στα αλυσοπρίονα

 • ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ
  Άριστη συμπεριφορά εκκίνησης και μέγιστη απόδοση του κινητήρα.
 • ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
  Έως και 70 τοις εκατό λιγότερα καυσαέρια.
 • ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
  5 έτη διάρκεια φύλαξης.

Οδηγίες χρήσης για αλυσοπρίονα STIHL

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε άνετα τις οδηγίες χρήσης για τα μηχανοκίνητα αλυσοπρίονα STIHL.