Φυστικιές! Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το σωστό κλάδεμα τους!

Ένα ευλογημένο δέντρο με πολύτιμο καρπό!

φύλλα και κλαδια της φυστικιάς

Περίληψη

Όπως γνωρίζουμε, ένα δέντρο φιστικιάς μπορεί να έχει είτε μόνο αρσενικά άνθη (αυτά τα δέντρα ονομάζονται αρσενικές φιστικιές) είτε μόνο θηλυκά άνθη (οι θηλυκές φιστικιές). Μόνο τα θηλυκά δέντρα μπορούν να παράγουν φιστίκια. Για να παραχθούν τελικά τα πολυπόθητα φιστίκια, η γύρη από αρσενικά δέντρα πρέπει να ταξιδέψει με τον άνεμο και να φτάσει στα θηλυκά δέντρα. Συνεπώς, αν θέλουμε να συγκομίζουμε φιστίκια, πρέπει να τοποθετήσουμε ιδανικά μία αρσενική φιστικιά στο κέντρο κάθε εννέα θηλυκών φιστικιών. Ένα αρσενικό δέντρο φιστικιάς μπορεί εύκολα να εντοπιστεί από οποιονδήποτε, επειδή είναι συνήθως αρκετά υψηλότερο και πιο επιβλητικό από τα θηλυκά δέντρα.

Επομένως, είναι αυτονόητο ότι δεν κλαδεύουμε αδιακρίτως όλα τα δέντρα φιστικιάς με τον ίδιο τρόπο. Αν έπρεπε να περιγράψουμε σε μισό λεπτό το κλάδεμα της φιστικιάς, θα λέγαμε ότι οι ώριμες αρσενικές φιστικιές δεν κλαδεύονται σχεδόν καθόλου, με εξαίρεση κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις που θα αναφερθούν παρακάτω. Ο στόχος μας είναι να γίνουν όσο το δυνατόν ψηλότερες από τις θηλυκές, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επικονίαση. Αντιθέτως, τα θηλυκά δέντρα κλαδεύονται προς το τέλος του χειμώνα. Ο στόχος μας είναι να ελέγξουμε το ύψος τους, να διασφαλίσουμε την ομαλή καρποφορία, παραγωγή, και υγεία του δέντρου (σωστό αερισμό και φωτισμό της κόμης), καθώς και να διευκολύνουμε τη δύσκολη διαδικασία της συγκομιδής. 

αρσενική και θηλυκή φιστικιά