εκπομπές CO2 σύμφωνα με το EURO V

Εδώ θα μάθετε εάν το προϊόν STIHL πληροί τις νέες οριακές τιμές εκπομπών σύμφωνα με το EURO V.

Έλεγχος της τιμής CO2 ενός μηχανήματος STIHL σε εξέλιξη

Ο κανονισμός ΕΕ 2016/1628 EURO V, που τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2016, ορίζει νέες οριακές τιμές εκπομπών για κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες) σε φορητά μηχανήματα και εργαλεία. Αυτές οι νέες οριακές τιμές εκπομπών ισχύουν για όλα τα προϊόντα STIHL από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Μπορείτε να διαπιστώσετε εάν το προϊόν STIHL σας, πληροί τις νέες οριακές τιμές εκπομπών σύμφωνα με το EURO V μέσω της συντόμευσης «2016/1628» στον αριθμό έγκρισης τύπου του προϊόντος σας.

Επιπλέον, θα βρείτε μια τιμή μέτρησης CO2 σύμφωνα με το EURO V στα τεχνικά στοιχεία κάθε προϊόντος. Αυτά θα τα βρείτε στις αντίστοιχες σελίδες προϊόντων του της ιστοσελίδας μας.

Αυτή η τιμή μέτρησης CO2 είναι το αποτέλεσμα της δοκιμής ενός αντιπροσωπευτικού -για τον τύπο κινητήρα ή την οικογένεια κινητήρων (βασικού)- κινητήρα σε έναν σταθερό κύκλο ελέγχου σε συνθήκες εργαστηρίου και δεν αποτελεί ρητή ή συνεπαγόμενη εγγύηση απόδοσης ενός συγκεκριμένου κινητήρα.

Περισσότερες υπηρεσίες STIHL