Κανονισμός REACH περί χημικών ουσιών της ΕΕ

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το άρθρο 33 του κανονισμού REACH (κανονισμός περί χημικών ουσιών της ΕΕ) σχετικά με τα προϊόντα STIHL.

Το λάδι για δίχρονους κινητήρες STIHL HP Ultra ελέγχεται σύμφωνα με τον κανονισμό REACH στο εργαστήριο

Κατεβάστε εδώ το ενημερωτικό δελτίο για το άρθρο 33 του κανονισμού REACH: 

Περισσότερες υπηρεσίες STIHL