Απλή διαδικασία εκκίνησης

STIHL ErgoStart

Ποτέ πριν η εκκίνηση δεν ήταν τόσο απλή...

Σύστημα αποσυμπίεσης

Σύστημα αποσυμπίεσης σε κινητήρες STIHL 4-MIX…

Βαλβίδα αποσυμπίεσης

Μειώνει την προσπάθεια εκκίνησης...

Xειροκίνητη αντλία καυσίμου

Διαμορφώνει το σωστό μείγμα αέρα-καυσίμου για ανάφλεξη...