Νέα όρια εκπομπών για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες) σε κινητά μηχανήματα και συσκευές.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 EURO V που τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο 2016 ορίζει νέα όρια εκπομπών για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες) σε κινητά μηχανήματα και συσκευές. Αυτά τα νέα όρια εκπομπών θα τεθούν σε ισχύ για όλα τα προϊόντα STIHL από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ήδη σήμερα, πολλά προϊόντα STIHL πληρούν τα νέα όρια εκπομπών.

Για να μάθετε αν το δικό σας προϊόν STIHL πληροί τα νέα όρια εκπομπών σύμφωνα με το EURO V, μπορείτε να δείτε αν στο προϊόν σας αναγράφεται η συντομογραφία "2016/1628" στον αριθμό έγκρισης τύπου.

Επιπλέον θα βρείτε το αργότερο από 1ης Ιανουαρίου 2019 μία τιμή CO2 σύμφωνα με το EURO V στην κατηγορία „Προϊόντα", στα αντίστοιχα κατά προϊόν Τεχνικά Δεδομένα, για το προϊόν σας.

Αυτή η μέτρηση CO2 είναι αποτέλεσμα της δοκιμής ενός αντιπροσωπευτικού (μητρικού) κινητήρα για τον τύπο κινητήρα ή την οικογένεια κινητήρων σε σταθερό κύκλο δοκιμής υπό συνθήκες εργαστηρίου και δεν παρέχει καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση για την απόδοση ενός συγκεκριμένου κινητήρα.