Νέα όρια εκπομπών για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες) σε κινητά μηχανήματα και συσκευές.

Ο Κανονισμός ΕΕ 2016/1628 EURO V, που τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2016, ορίζει νέα όρια εκπομπών για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες) σε κινητά μηχανήματα και συσκευές. Αυτά τα νέα όρια τίθενται σε ισχύ για όλα τα προϊόντα STIHL από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Για να μάθετε εάν το δικό σας προϊόν STIHL συμμορφώνεται ως προς τα νέα όρια εκπομπών του κανονισμού EURO V, ελέγξτε εάν αναγράφεται η συντομογραφία «2016/1628» στον αριθμό έγκρισης τύπου.

Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε μια τιμή μέτρησης του CO₂ σύμφωνα με τον Κανονισμό EURO V στην ενότητα «Προϊόντα», στα Τεχνικά Δεδομένα που αντιστοιχούν στο προϊόν σας.

Αυτή η τιμή μέτρησης CO₂ είναι αποτέλεσμα δοκιμής ενός αντιπροσωπευτικού (μητρικού) κινητήρα για τον τύπο ή την οικογένεια κινητήρων, σε σταθερό κύκλο δοκιμής υπό συνθήκες εργαστηρίου, και δεν παρέχει καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση για την απόδοση ενός συγκεκριμένου κινητήρα.