Λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων STIHL HP

Λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων STIHL HP

Η απόδοση και η διάρκεια ζωής των μηχανημάτων υψηλών επιδόσεων της STIHL εξαρτάται και από την ποιότητα του λαδιού κινητήρα. καθώς μόνο ένα λάδι υψηλής ποιότητας μπορεί να περιορίζει αξιόπιστα την τριβή και να μειώνει έτσι τη φθορά. Το λάδι υψηλών επιδόσεων STIHL HP με βάση ορυκτών ελαίων είναι κατάλληλο για τους περισσότερους αερόψυκτους δίχρονους κινητήρες υψηλών επιδόσεων (με χωριστό κύκλωμα λίπανσης ή με λίπανση από το μείγμα καυσίμου) που χρησιμοποιούνται στις εύκρατες και θερμές κλιματολογικές ζώνες.

Σωστός συντονισμός. Καθαρή λύση.

Το λάδι STIHL HP αναπτύχθηκε ειδικά για τις απαιτήσεις των κινητήρων STIHL. Το λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων μειώνει τον σχηματισμό ανθρακωμάτων στους θαλάμους καύσης και στο σύστημα εξάτμισης, διατηρώντας τις ιδιότητες του σε συνθήκες υψηλής συμπίεσης. Έτσι στηρίζει τις υψηλές επιδόσεις των μηχανημάτων μας, ακόμα και σε περίπτωση πολύωρης χρήσης με πλήρες φορτίο.

Καλή προστασία. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει.

Το λάδι STIHL HP εγγυάται άριστη λίπανση και προστασία από φθορά, εξασφαλίζοντας έτσι μια μεγάλη διάρκεια ζωής στον κινητήρα σας. Μεγαλύτερη απόδοση. Λιγότερα ανθρακώματα. Κατά την καύση, το λάδι STIHL HP δεν αφήνει παρά ελάχιστα κατάλοιπα μέσα στον κινητήρα. Έτσι αποφεύγονται τα φαινόμενα αυτανάφλεξης, ανεξέλεγκτης καύσης και αστοχίας του μπουζί. Οι υψηλές επιδόσεις του κινητήρα διατηρούνται για πολύ χρόνο.

Όλα στα κόκκινα. Καλό, αυτό.

Το λάδι δίχρονων κινητήρων STIHL HP έχει πολύ καλές ιδιότητες αυτόματης μείξης. Χάρη στο έντονο κόκκινο χρώμα, μπορείτε εύκολα να ελέγξετε τη συγκέντρωση του μείγματος.

Τα πλεονεκτήματά σας με μια ματιά:

Επιδόσεις HP HP SuperHP Ultra
Καθαριότητα + +++++
Προστασία + +++++
Λίπανση + +++++
Ισχύς κινητήρα + +++++