Ειδικό καύσιμο STIHL MotoMix

έτοιμο καύσιμο STIHL MotoMix Το νέο καύσιμο STIHL MotoMix είναι ένα έτοιμο μείγμα καυσίμου 1:50, άριστα προσαρμοσμένο στους δίχρονους κινητήρες και κινητήρες 4‑MIX της STIHL. Χάρη στη βενζίνη βελτιωμένης σύνθεσης και στο λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων STIHL HP Ultra, το STIHL MotoMix πείθει με άριστη καύση, εξαιρετικές λιπαντικές του ιδιότητες και τέλεια λειτουργία του κινητήρα

Εξαιρετική λίπανση. Ultra προστασία.
Τα πρόσθετα σχηματίζουν ένα προστατευτικό στρώμα πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες, εμποδίζοντας την άμεση επαφή μετάλλου προς μέταλλο. Έτσι αυξάνεται η διάρκεια ζωής του κινητήρα και αποφεύγεται το «φάγωμα» των μεταλλικών του μερών.

Εξαιρετικές επιδόσεις. Ultra διάρκεια.
Χάρη στην πάρα πολύ μικρή τάση ανθράκωσης, το λάδι STIHL HP Ultra μειώνει τη συσσώρευση καταλοίπων καύσης και επικαθίσεων στο περίβλημα του κινητήρα, στο στέλεχος του εμβόλου, στη βαλβίδα εξάτμισης και στο μπουζί. Αστοχίες ανάφλεξης, βουλωμένες βαλβίδες και απώλεια ισχύος ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει για σας, ότι μπορείτε να χαρείτε τη σταθερή, υψηλή απόδοση του κινητήρα σας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Νέα σύνθεση βενζίνης. Περισσότερη ισχύς.
Με τη βενζίνη νέας σύνθεσης βελτιώσαμε ξανά τη γραμμή βρασμού του υγρού. Έτσι, υπάρχουν πλέον συστατικά ικανά για ανάφλεξη σε όλες τις συνθήκες θερμοκρασίας. Αυτό θα το διαπιστώσετε από την καλύτερη επιτάχυνση και την άποψη λειτουργία του κινητήρα σας, τόσο κατά την εκκίνηση όσο και κατά τη διαρκή χρήση.
 
Όχι άλλα σβησίματα. Καλύτερη λειτουργία.
Με τη βενζίνη νέας σύνθεσης, αποφεύγεται το σβήσιμο του κινητήρα κατά τη μετάβαση από φουλ γκάζι σε ρελαντί (φαινόμενο γνωστό ως «Rich-Come-Down Effect»). Έτσι, οι υπερβολικές εκκινήσεις του κινητήρα ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

 

Νούμερα που πείθουν:

Σύγκριση Βενζίνης Super Με λάδι κινητήρα (μείγμα) vs. STIHL MotoMix

EN 228 Σούπερ MotoMix
Αριθμός οκτανίων ROZ 95 > 95
Αριθμός οκτανίου MON 85 > 90
Τάση ατμών kPa 45 - 100 50 - 65
Θείο mg/kg < 150 < 10
Αρωματικές ενώσεις % κ.ό. < 42 < 0,5
Βενζόλη % κ.ό. < 1 < 0,05
Ολεφίνες % κ.ό. < 18 < 0,1
Αντοχή στην οξείδωση, λεπτά > 360 > 720

Σύγκριση Βενζίνης Super Με λάδι κινητήρα (μείγμα) vs. STIHL MotoMix

EN 228 Σούπερ
incl. Motorenöl
MotoMix
Χρόνος διατήρησης περίπου 6 μήνες > 2 χρόνια *

* Όταν φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος σε καλά σφραγισμένα αυθεντικά δοχεία.