Η σωστή επιλογή

Αλυσίδες και λάμες STIHL Harvester

Αλυσίδες και λάμες STIHL Harvester

Η επιλογή της σωστής αλυσίδας και λάμας είναι μια βασική προϋπόθεση για την αποδοτική εργασία με το αλυσοπρίονο. Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση ενός μηχανήματος συγκομιδής ξύλου (Harvester) είναι ο σχεδιασμός και η ισχύς της μονάδας κίνησης, η κατάσταση της αλυσίδας και της λάμας, και η τεχνική εργασίας. Η αλυσίδα και η λάμα, καθώς καλούνται να καταβάλλουν σκληρότατο έργο, αποτελούν τον πλέον καθοριστικό παράγοντα για την παραγωγικότητα. Η STIHL προσφέρει αλυσίδες και λάμες δικής της παραγωγής, που είναι άριστα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της επαγγελματικής συγκομιδής ξύλου.