Αλυσίδες STIHL Harvester

Αλυσίδες STIHL Harvester

Μια αλυσίδα Harvester υποβάλλεται σε ακραίες καταπονήσεις κατά την καθημερινή εργασία. Τα εξαρτήματα της αλυσίδας εκτίθενται σε διαρκώς μεταβαλλόμενες δυνάμεις έλξης, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ραγίσματα και εν τέλει να οδηγήσουν σε θραύση της αλυσίδας. Με τις αλυσίδες Rapid-Micro-Harvester (RMH) και Rapid-Micro Harvester Special (RMHS), η STIHL ανέπτυξε αλυσίδες Harvester που αντέχουν σταθερά στις υψηλές απαιτήσεις της μηχανοποιημένης συγκομιδής ξύλου και πείθουν με την πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής τους.