Άμεση επιλογή προϊόντος Πλυστικά υψηλής πίεσης

RE 170 PLUS

Ηλεκτρικό πλυστικό υψηλής πίεσης RE 170 PLUS: Για δυνατό καθάρισμα με ένα Plus στην άνεση

Γενικά

Εξαιρετικά στιβαρό και ισχυρό πλυστικό υψηλής πίεσης με όλες τις ανέσεις. Ανέμη σωλήνα με οδηγό σωλήνα, πτυσσό- μενη μανέλα και σωλήνας υψηλής πίεσης 12 m με ατσάλινο πλέγμα, αντλία υψηλής πίεσης από ορείχαλκο με άφθαρτα έμβολα επιστρωμένα με κεραμικό υλικό, ρυθμιστής παροχής/ πίεσης με μανόμετρο, ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού με ρυθμιστή παροχής, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης, μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης από άφθαρτο κεραμικό υλικό, αντιστρεπτικός ταχυσύνδεσμος στο πιστόλι, θήκη για τη φύλα- ξη των μπεκ.

€779,01*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Value
Πίεση λειτουργίας bar 150
Βάρος kg 1) 31
Μέγιστη πίεση bar 2) 180
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας m 5
Ελάχιστη παροχή νερού l/h 570
Μέγιστη παροχή νερού l/h 648
Μέγιστη θερμοκρασία νερού °C 60
Μετρημένη ηλεκτρική τάση V 230
Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης m DN6 - 12
Κατανάλωση ενέργειας kW 3,3
Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 3) 85
Μήκος καλωδίου ρεύματος m 5
Τάση δικτύου V 230
Συχνότητα (Hz) Hz 50

1) Έτοιμο προς λειτουργία
2) Μέγιστη πίεση
3) K factor according to DIR2006/42/EC = 1.5(dB(A))

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης και φυλλάδια ασφαλείας

Γλώσσες Ημερομηνία Σύνδεσμος
manual icon el 13/7/2022