89,00 €
71,20 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Ανεπίστροφη βαλβίδα με συνδέσεις 3/4": Παρεμποδίζει την επιστροφή του νερού από το πλυστικό υψηλής πίεσης προς την παροχή

Στις οικιακές και επαγγελματικές εργασίες καθαρισμού, η ανεπίστροφη βαλβίδα STIHL με συνδέσμους 3/4" φροντίζει να μην εισέλθει βρόμικο νερό μέσα στο δίκτυο πόσιμου νερού όταν το πλυστικό υψηλής πίεσης STIHL σας συνδέεται απευθείας στο δίκτυο υδροδότησης. Η ανεπίστροφη βαλβίδα STIHL διαθέτει τυποποιημένο πλαστικό σύνδεσμο 3/4". Μπορείτε να το παρεμβάλετε απευθείας ανάμεσα στην παροχή νερού και το ηλεκτρικό πλυστικό υψηλής πίεσης STIHL σας. Αυτό σημαίνει ότι το νερό μπορεί να τρέχει μόνο προς τη μία κατεύθυνση και παρεμποδίζεται η επιστροφή από το πλυστικό υψηλής πίεσης σε περίπτωση διακοπής ή όταν ολοκληρωθεί η εργασία καθαρισμού.

Η ανεπίστροφη βαλβίδα STIHL είναι κατάλληλη για τα πλυστικά υψηλής πίεσης STIHL RE 80 έως STIHL RE 282 PLUS.
Backflow preventer including 3/4" coupling

Σέρβις και συμβουλές