Πώς να τεντώσετε σωστά την αλυσίδα του αλυσοπρίονου σας

Θέλετε να τεντώσετε σωστά την αλυσίδα πριονιού του αλυσοπρίονού σας; Σας εξηγούμε την ταχεία τάνυση της αλυσίδας, την πλευρική και την εμπρόσθια τάνυση της αλυσίδας.

Πάγκος εργασίας με εργαλείο και αλυσίδα πριονιού για την τάνυση του αλυσοπρίονου

Ενδείξεις ότι η αλυσίδα πριονιού πρέπει να τεντωθεί

Οι αλυσίδες  αλυσοπρίονου υπόκεινται σε υψηλή καταπόνηση κατά τη λειτουργία. Με κάθε εμπλοκή ενός κοπτικού δοντιού στο ξύλο, διοχετεύεται μια απότομη αιχμή καταπόνησης στην αλυσίδα πριονιού. Η απόξεση, οι ρύποι, τα πριονίδια και η σκόνη ξύλου ευνοούν περαιτέρω μηχανική φθορά στον αλυσοτροχό, στη λάμα και στην αλυσίδα πριονιού. Συνεπώς, είναι φυσιολογικό η αλυσίδα πριονιού να πρέπει να τεντωθεί εκ νέου για να αντισταθμιστεί αυτή η φθορά.

Όταν η αλυσίδα  δεν εφαρμόζει πλέον στην κάτω πλευρά της λάμας, πρέπει να ρυθμίζετε ξανά την τάνυση της αλυσίδας πριονιού. Μια σωστά τεντωμένη αλυσίδα  μπορεί να τραβηχτεί πάνω από τη λάμα με λυμένο φρένο αλυσίδας χωρίς να ασκηθεί πολλή δύναμη. Για τα  αλυσοπρίονά μας με QuickStop Super, πρέπει επίσης να χειριστείτε τον μοχλό φρένου στην πίσω λαβή για να απελευθερώσετε το φρένο αλυσίδας. Σημειώστε ότι η αλυσίδα αλυσοπρίονου θερμαίνεται και έτσι διαστέλλεται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Η τάνυση της αλυσίδας  πρέπει επίσης να διορθώνεται, εάν εμφανίζει περισσότερο τζόγο λόγω θέρμανσης.

Εάν η αλυσίδα έχει τεντωθεί σε θερμοκρασία λειτουργίας, θυμηθείτε να μειώσετε πάλι την τάνυση της αλυσίδας πριονιού, όταν κρυώσει. Η πολύ μεγάλη τάνυση της αλυσίδας καταπονεί τη λάμα και τα έδρανα του στροφαλοφόρου και θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη.

Συστήνεται να ελέγχετε την τάνυση της αλυσίδας κάθε φορά που εργάζεστε με το μηχάνημά σας.

Σημαντικό: Όταν ελέγχετε και διορθώνετε την τάνυση της αλυσίδας, να σκέφτεστε την ασφάλειά σας.

  • Ποτέ μην ελέγχετε ή διορθώνετε την τάνυση της αλυσίδας, ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.
  • Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια.
  • Σε καυτά εξαρτήματα του κινητήρα ή στον σιγαστήρα υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος αν ο έλεγχος ή η διόρθωση της τάνυσης της αλυσίδας γίνει σε θερμοκρασία λειτουργίας.
  • Στα επαναφορτιζόμενα ή ηλεκτρικά αλυσοπρίονα, διακόψτε οπωσδήποτε την παροχή τάσης στα μηχανήματα (αποσυναρμολογήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, τραβήξτε το φις ρεύματος από την πρίζα).
  • Ελέγξτε την αλυσίδα για φθορές ή μηχανική βλάβη (ρωγμές, σπασίματα, παραμορφώσεις) και μη χρησιμοποιείτε μια κατεστραμμένη αλυσίδα πριονιού.

Ταχεία τάνυση αλυσίδας – Επεξήγηση βήμα προς βήμα

Μπορείτε να διορθώσετε την τάνυση της αλυσίδας πριονιού σε όλα τα μηχανοκίνητα αλυσοπρίονα STIHL με ταχυεντατήρα ιδιαίτερα άνετα, γρήγορα και εύκολα. Τα αλυσοπρίονα STIHL με ταχεία τάνυση αλυσίδας φέρουν ένα B στην ονομασία, για παράδειγμα MS 181 C-BE. Η τάνυση γίνεται ως εξής:

Βίντεο οδηγιών

Πλευρική τάνυση αλυσίδας – Επεξήγηση βήμα προς βήμα

Ο πλευρικός μηχανισμός τάνυσης αποτελεί στα περισσότερα μηχανήματα STIHL την ιδανική λύση. Κάνει εφικτή μια άνετη πρόσβαση στα εξαρτήματα τάνυσης της αλυσίδας και μειώνει τον κίνδυνο επαφής με καυτά εξαρτήματα του κινητήρα.

Προσέξτε στα μοντέλα μας που διαθέτουν QuickStop Super, να χειριστείτε τον μοχλό QuickStop στην πίσω λαβή, όταν τραβάτε ή ωθείτε τις αλυσίδες πάνω από τη λάμα.

Ένας άνδρας τεντώνει την αλυσίδα ενός αλυσοπρίονου STIHL

Εμπρόσθια τάνυση αλυσίδας – Επεξήγηση βήμα προς βήμα

Μόνο σε λίγα μηχανοκίνητα αλυσοπρίονα STIHL τοποθετείται ο μπροστινός μηχανισμός τάνυσης. Η διαδικασία είναι ίδια με την πλευρική τάνυση της αλυσίδας, εκτός από τη θέση του μηχανισμού τάνυσης.

Σύνοψη: Τάνυση αλυσοπρίονου

  • Απενεργοποιήστε τον κινητήρα. Σε επαναφορτιζόμενα μηχανήματα, αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και στα ηλεκτρικά μηχανήματα τραβήξτε το φις ρεύματος από την πρίζα.

  • Τοποθετήστε το αλυσοπρίονο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

  • Απελευθερώστε το φρένο αλυσίδας, αν έχει ρυθμιστεί.

  • Να εργάζεστε πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες.

  • Θυμηθείτε να φοράτε προστατευτικά γάντια για να μην τραυματιστείτε από τα αιχμηρά δόντια της αλυσίδας πριονιού.

Ακόμα περισσότερα για τους λάτρεις της τεχνολογίας