Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για τις σκαπτικές φρέζες

Σετ μεταλλικών τροχών AMR 060

Γενικά

Σετ μεταλλικών τροχών. Κατάλληλοι για το μοντέλο ΜΗ 600.

€170,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.