Άμεση επιλογή προϊόντος Είδη δασοκομικών εργασιών & υλοτομίας

Σφύρα Σχισίματος AX 30 C

Spalthammer STIHL AX 30 C: Robust mit Stiel aus Eschenholz

Γενικά

Για διαχωρισμό. Σφύνα με σφυρήλατο κεφάλι με αναστρέψιμη μύτη Πολύ μεγάλο πρόσωπο για ασφαλή οδήγηση αλουμινίου και πλαστικών σφηνών. Κατάλληλο για μεσαίες έως βαριές εργασίες σχισίματος, σχίσιμο κορμοτεμαχίων και βαριάς ξυλείας, καθώς και για κοπή με σφήνα. Με λαβή από ξύλο Φράξο.

€45,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.