Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PTFE

Γενικά

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PTFE, κατηγορία σκόνης M, πλένεται, για SE 133 ME.

€65,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιούλιο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.