Το κοπτικό εργαλείο

Το κοπτικό εργαλείο

Επιλέξτε το εργαλείο κοπής που θα τοποθετήσετε. Για λόγους ασφαλείας τοποθετείτε πάντα τον σωστό προφυλακτήρα για κάθε κοπτικό εξάρτημα.Επειδή η ασφάλειά σας κατά την εργασία και το χειρισμό του μηχανήματος είναι από τα πιο σημαντικά θέματα, σας παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες χρήσης.

Schneidwerkzeugberater Βρείτε το κατάλληλο κοπτικό εξάρτημα

Κούρεμα του γρασιδιού, αραίωμα, κλάδεμα - βρείτε το κατάλληλο εργαλείο κοπής .Η STIHL ενημερώνει τους επαγγελματίες και γνώστες.

Η σωστή επιλογή