Κεφαλές κουρέματος

Κεφαλές κουρέματος

Επιλέξτε τη κεφαλή κοπής που ταιριάζει στο μηχάνημά σας και που είναι εγκεκριμένη. Για τη σωστή τοποθέτησή της ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.

Τραβήξτε και τις δύο άκρες του νήματος για να ελέγξετε αν το νήμα είναι σωστά τοποθετημένο και κόψτε το αν περισσεύει.

 

Schneidwerkzeugberater Βρείτε το κατάλληλο κοπτικό εξάρτημα

Κούρεμα του γρασιδιού, αραίωμα, κλάδεμα - βρείτε το κατάλληλο εργαλείο κοπής .Η STIHL ενημερώνει τους επαγγελματίες και γνώστες.

Η σωστή επιλογή