ΑΝΑΚΛΗΣΗ

H STIHL ανακαλεί τα γάντια που παρουσιάζονται ακολούθως

recall

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της STIHL, τα γάντια που αναφέρονται πιο πάνω ενδέχεται να μην τηρούν τα νόμιμα όρια για τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH).


Μια υψηλή συγκέντρωση PAH θεωρείται βλαβερή για την υγεία, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί η έκθεση του χρήστη σε κίνδυνο από τη χρήση πιθανώς μολυσμένων γαντιών.

 

Ως κατασκευαστής με αίσθημα ευθύνης, η STIHL έχει αποφασίσει να ανακαλέσει τα αναφερόμενα γάντια από την αγορά και να αποσύρει το προϊόν.

 

Έχετε αγοράσει ένα από τα παραπάνω γάντια από κάποιον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο;

 

Παρακαλώ επιστρέψτε τα γάντια στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL. Θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για την τιμή αγοράς ακόμη και χωρίς να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς.

 

Ζητάμε την κατανόησή σας για αυτό το προληπτικό μέτρο. Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στο παραπάνω κάλεσμα για τη δική σας υγεία.

Βρείτε τον πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο της STIHL