Οδηγίες χρήσης και φυλλάδια ασφαλείας

Αν ήδη γνωρίζετε το μοντέλο (σωστή περιγραφή), τότε μπορείτε άμεσα να αναζητήσετε τις οδηγίες χρήσης.

Πληκτρολογήστε το όνομα του μοντέλου στο πεδίο αναζήτησης: π.χ. „MS 441“ ή „FS 240“.

Σημειώσεις:

  • Οδηγίες χρήσης για τα προϊοντα κήπου παλαιότερων ετών (πχ. προϊόντα VIKING) βρείτε τις εδώ.
  • Η STIHL εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και την εξέλιξη όλων των προϊόντων της. Συνεπώς το προϊόν σας μπορεί να είναι μοντέλο παλαιότερης παραγωγής από εκείνη που αναφέρεται σε αυτή την έκδοση οδηγιών του κατασκευαστή. Παρακαλώ δώστε προσοχή στα φυλλάδια ασφαλείας.
  • Οδηγίες χρήσης για παλαιότερα μοντέλα μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Πιστοποιημένο αντιπρόσωπο STIHL ή επικοινωνήστε μαζί μας.
  • Οι γλώσσες που εμπεριέχονται στο φυλλάδιο εμφανίζονται σε (), πχ. (D)DEUTSCH (=ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ).