Εταιρική κουλτούρα και στρατηγική

Εταιρική κουλτούρα και στρατηγική

Η εταιρική κουλτούρα και στρατηγική της STIHL δεν βασίζεται σε θεωρητικό ή στατικό επίπεδο, αλλά σε ένα ζωντανό κόσμο όπου και εξελίσσεται περισσότερο από 85 χρόνια και διαμορφώνεται από τους ανθρώπους του ομίλου.

Συνέχεια στη σκέψη και τη δράση

Ανεξάρτητη οικογενειακή επιχείρηση

Ικανοποιημένοι χρήστες

Μαζί για την επιτυχία

Κορυφαία ποιότητα

Διεθνής προσανατολισμός

Η αμεροληψία και η ευθύνη