Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Εταιρική  κοινωνική ευθύνη

Βασικές αρχές

Η STIHL λειτουργεί σε μόνιμη βάση προς όφελος της εταιρείας, του προσωπικού και της κοινότητας στον ίδιο βαθμό. Ο Όμιλος STIHL σέβεται την πολιτιστική, κοινωνική, πολιτική και νομική ποικιλομορφία των κοινωνιών και των εθνών. Ο όμιλος τηρεί τους νόμους του εκάστοτε κράτους και εναρμονίζει τους εταιρικούς σκοπούς τουμε τις παρακάτω αναφερόμενες απαιτήσεις. Αυτές οι βασικές αρχές αποτελούν μέρος της εταιρικής κουλτούρας και ισχύουν για ολόκληρο τον όμιλο STIHL. Καλούμε όλους τους συνεργάτες και τις συνεργάτιδές μας να τηρούν αυτές τις βασικές αρχές. Από τους εμπορικούς συνεργάτες μας περιμένουμε να τηρούν συγκρίσιμες αρχές.

Ανθρώπινα δικαιώματα

H STIHL σέβεται την τήρηση των διεθνώς αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εργασιακό περιβάλλον

Η STIHL ασπάζεται την αρχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και του ανταγωνισμού, αναγνωρίζει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι των συνεργατών της, αποδοκιμάζει κάθε μορφή αναγκαστικής ή παιδικής εργασίας, υποστηρίζει τις ίσες ευκαιρίες κατά τις προσλήψεις και την απασχόληση, δεσμεύεται να διατηρεί την εργατική ασφάλεια και υγιεινή σε υψηλά επίπεδα, και υποστηρίζει την ενσωμάτωση ατόμων με σωματικά και ψυχικά μειονεκτήματα.

Περιβάλλον

STIHL δηλώνει τη δέσμευσή της για την αειφόρo προστασία του περιβάλλοντος. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκήσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ενεργειακής απόδοσης και να προσπαθεί για τη συνεχή βελτίωσή τους - τόσο στις εγκαταστάσεις-διαδικασίες της εταιρείας όσο και στην τεχνολογία των προιόντων. Σκοπός είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε μακροπρόθεσμη βάση και η σωστά και με σύνεση χρήση της ενέργειας.

Διαφθορά

Η STIHL αποδοκιμάζει κάθε μορφή διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και του χρηματισμού

Υπογραφή Dr. Nikoloas Stihl (Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της STIHL AG)

Υπογραφή Dr. Bertram Kandziora (Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της STIHL AG)