Νέες Εγκαταστάσεις για την STIHL Ελλάδος

Η Νέα διεύθυνση της εταιρείας μας είναι: Φιγαλείας και Αιγίου, στην Κηφισιά, ΤΚ 145 64