Προσοχή στις επικίνδυνες κεφαλές κοπής πολλών μεταλλικών μερών

Multi-part cutting attachment warning

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κεφαλές κοπής που αποτελούνται από πολλά μεταλλικά μέρη (παραδείγματα των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση σε θαμνοκοπτικά και χορτοκοπτικά STIHL. 

Αυτά τα εξαρτήματα κοπής αποτελούν παράνομες τροποποιήσεις προϊόντων STIHL και δεν επιτρέπεται η χρήση τους. Τέτοια εργαλεία κοπής δημιουργούν τον κίνδυνο να αποκολληθεί ένα μεμονωμένο μεταλλικό κομμάτι λόγω φθοράς ή πρόσκρουσης και να εκσφενδονιστεί με μεγάλη ταχύτητα. Κατά συνέπεια, η χρήση τέτοιων εξαρτημάτων κοπής σε θαμνοκοπτικά και χορτοκοπτικά μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή ακόμα και σε θανάσιμα ατυχήματα του χρήστη ή των παρευρισκομένων. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση στις 19 Ιανουαρίου 2012, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά κεφαλών κοπής πολλών μεταλλικών μερών (κοπτικά εργαλεία τύπου φτερούγας) για θαμνοκοπτικά και χορτοκοπτικά σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα χρήσης μεταλλικών εξαρτημάτων κοπής τα οποία είναι συμπαγή και ενιαία (1 κομμάτι) και τα οποία υποδεικνύονται στις οδηγίες  χρήσης των θαμνοκοπτικών και χορτοκοπτικών STIHL. Συνιστούμε τη χρήση αυθεντικών μεταλλικών λεπίδων STIHL για το σκοπό αυτό. 

H STIHL προτείνει τη χρήση γνήσιων μεταλλικών κοπτικών εξαρτημάτων STIHL. Τα εξαρτήματα STIHL έχουν χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα όχι μόνο για τα μηχανήματα STIHL αλλά ικανοποιούν και τις απαιτήσεις χρηστών άλλων μηχανημάτων. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα εδώ Health and Safety Executive

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΚΟΠΗΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ