Αλλαγή εργαλείου κοπής σε μηχανοκίνητα χορτοκοπτικά

Το εργαλείο κοπής θα πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά για την αποτελεσματική εργασία με το χορτοκοπτικό σας. Εδώ θα βρείτε οδηγίες για το πώς γίνεται.

Ένα άτομο προετοιμάζει το μηχανοκίνητο χορτοκοπτικό μπροστά από ένα σπίτι με πράσινο γκαζόν για την αντικατάσταση του εργαλείου κοπής

Αλλαγή του εργαλείου κοπής μηχανοκίνητων χορτοκοπτικών με κεφαλή κοπής

Αλλαγή του εργαλείου κοπής μηχανοκίνητων χορτοκοπτικών με εργαλείο κοπής μετάλλου

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Διαφορετικό εργαλείο κοπής, διαφορετικές αλληλουχίες ενεργειών: Επιλέξτε ποιο εργαλείο κοπής θέλετε να τοποθετήσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί το σωστό προστατευτικό που είναι εγκεκριμένο για το εργαλείο κοπής. Θα βρείτε το σωστό προστατευτικό και τη σωστή συναρμολόγηση στις οδηγίες χρήσης.

Βίντεο οδηγιών για την αλλαγή του εργαλείου κοπής σε μηχανοκίνητα χορτοκοπτικά

Σύνοψη: Αλλαγή εργαλείου κοπής σε ένα μηχανοκίνητο χορτοκοπτικό

  • Χρησιμοποιήστε σε αυτή τη διαδικασία τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και τηρείτε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στις οδηγίες χρήσης
  • Η υποδοχή για το εργαλείο κοπής πρέπει να δείχνει προς τα επάνω και πρέπει να τοποθετηθείο εγκεκριμένος για το εργαλείο κοπής προφυλακτήρας.
  • Μπλοκάρετε τον άξονα με πείρο ασφάλισης ή κατσαβίδι.
  • Για εργαλεία κοπής μετάλλου: Τοποθετήστε το εργαλείο κοπής στη ροδέλα πίεσης, τοποθετήστε τον δίσκο πίεσης και τον δίσκο κίνησης στον άξονα και σφίξτε το παξιμάδι.
  • Σε κεφαλή κοπής: Τοποθετήστε την κεφαλή μεσινέζας και σφίξτε τη με μπλοκαρισμένο άξονα.
  • Αφαιρέστε το εργαλείο και απελευθερώστε ξανά τον άξονα που έχει μπλοκάρει.

Ακόμα περισσότερα για τους λάτρεις της τεχνολογίας