Σωστή αποθήκευση επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου

Ο σωστός χειρισμός της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας είναι ζωτικής σημασίας για μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτό ισχύει κατά τη διάρκεια της χρήσης στην εργασία, καθώς και κατά την αποθήκευση.

Αποθήκευση επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου σε ένα κιβώτιο σε ράφι
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου της STIHL φορτίζονται

Πρέπει να φορτιστεί πλήρως μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν από την αποθήκευση;

Παλαιότερα ίσχυε το εξής: Μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν την αποθήκευση. Αυτό ήταν απαραίτητο, επειδή όλες οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι επιρρεπείς σε έντονη αυτοεκφόρτιση. Το αποτέλεσμα ήταν ανεπανόρθωτες ζημιές, όπως μεγάλη απώλεια χωρητικότητας ή και αχρηστευμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν χρειάζεται να φορτίζονται πριν την αποθήκευση – το αντίθετο

Σήμερα, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι ο κανόνας. Αυτή η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει αμελητέα χαμηλή αυτοεκφόρτιση. Για την περαιτέρω προστασία των κυψελών από βαθιά εκφόρτιση, είναι ενσωματωμένες συνήθως ειδικές ασφάλειες, οι οποίες θέτουν αυτόματα σε κατάσταση ηρεμίας μια πολύ εκφορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να φορτίζετε πλήρως μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν την αποθήκευση. Το αντίθετο μάλιστα: Είναι ακόμη πιο ευνοϊκό για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, εάν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία αποθηκευτεί μερικώς εκφορτισμένη. Εάν η κατάσταση φόρτισης είναι πολύ χαμηλή ή η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, αυτό, ωστόσο, επιβαρύνει άσκοπα τις κυψέλες. Γι' αυτό συνιστάται να αποθηκεύετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με δύο αναμμένες LED. Έτσι, η γήρανση και η αυτοεκφόρτιση είναι η μικρότερη δυνατή.

Παλιές τεχνολογίες επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με μεγάλη αυτοεκφόρτιση

Οι τύποι επαναφορτιζόμενων μπαταριών που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα, όπως οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες νικελίου-καδμίου (NiCd) ή οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μολύβδου που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητα οχήματα, έχουν υψηλή αυτοεκφόρτιση: Εάν μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν χρησιμοποιούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπήρχε κίνδυνος να υποστεί βαθιά εκφόρτιση.

Η βαθιά εκφόρτιση σημαίνει ότι η κατάσταση φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειώνεται κάτω από την τελική τάση εκφόρτισης. Ωστόσο, κάτω από αυτό το όριο δεν μπορεί πλέον να διατεθεί ενέργεια και η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να μη φορτίζεται πλέον και να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά. Συνεπώς, η πλήρης φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας πριν από την παρατεταμένη αποθήκευση, καθώς και ο τακτικός έλεγχος της κατάστασης φόρτισης ήταν παλαιότερα χρήσιμα. 

Σύγχρονη τεχνολογία επαναφορτιζόμενης μπαταρίας που προστατεύει από βαθιά εκφόρτιση

Η STIHL χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με κυψέλες ιόντων λιθίου. Διότι οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της STIHL παρουσιάζουν μια αμελητέα χαμηλή αυτοεκφόρτιση της τάξης του ενός έως τρία τοις εκατό ετησίως. Επιπλέον, όλες οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της STIHL διαθέτουν ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταριών, γνωστό και ως BMS. Αυτό επιτηρεί την τάση σε κάθε κυψέλη που είναι τοποθετημένη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αποτρέπει έτσι την βαθιά εκφόρτιση. Εάν η τάση στις κυψέλες επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθεί υπερβολικά, αυτή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση ηρεμίας. Η διαδικασία εκφόρτισης διακόπτεται. Αυτό συμβαίνει επίσης, όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την επικίνδυνη βαθιά εκφόρτιση.

Πώς αποθηκεύω σωστά τα μηχανήματα με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία;

Αν έχετε ένα μηχάνημα με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, όπως π.χ. ένα μηχανοκίνητο χορτοκοπτικό FSA 45, δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από το μηχάνημα, συνεπώς μπορείτε να αποθηκεύετε εύκολα το μηχάνημα με τοποθετημένη την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Κατά την αποθήκευση μηχανημάτων με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ισχύουν τα εξής:

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό STIHL με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία και κλειδί ενεργοποίησης
  1. Απενεργοποιήστε τη μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης.
  2. Πριν από την αποθήκευση, καθαρίστε το μηχάνημα από τους ρύπους και τα υπολείμματα με ένα υγρό πανί.
  3. Φυλάτε τη μηχάνημα σε ξηρό και ασφαλές μέρος.  

Φυλάτε το μηχάνημα σε δροσερές, αλλά χωρίς υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες. Αποφεύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία αποθήκευσης του μηχανήματός σας, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης. Συνιστάται να φυλάσσετε το κλειδί ενεργοποίησης χωριστά από το επαναφορτιζόμενο μηχάνημα.

Πότε μπορώ να φορτίσω καλύτερα την επαναφορτιζόμενη μπαταρία;

Αν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το μόνο λίγο πριν από τη χρήση. Έτσι διαφυλάσσεται η χωρητικότητα και επηρεάζεται θετικά η διάρκεια ζωής. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο σε θερμοκρασίες άνω των 5 βαθμών Κελσίου. Ο φορτιστής παρακολουθεί τη θερμοκρασία της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και αποτρέπει τη φόρτιση σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Κατάλογος ελέγχων Πώς αποθηκεύονται οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες;

Η STIHL χρησιμοποιεί σύγχρονες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου για όλα τα μηχανήματα που λειτουργούν με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Δεν είναι μόνο ελαφριές και αθόρυβες, αλλά διαθέτουν επίσης υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και πυκνότητα ισχύος. Αλλά και μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που είναι φιλική στη συντήρηση και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής χρειάζεται φροντίδα.

Προστασία επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου από τις καιρικές συνθήκες

  • Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από το επαναφορτιζόμενο μηχάνημα. Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης πριν την αποθήκευση και βεβαιωθείτε ότι οι 2 LED της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας σας είναι αναμμένες. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από ρύπους και υπολείμματα με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
  • Για παράδειγμα, αποθηκεύστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε ένα κλειστό χαρτοκιβώτιο ώστε να προστατεύεται από την υγρασία και τον ήλιο.
  • Η θερμοκρασία είναι το σημαντικό: H θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ -10 και +50 βαθμών Κελσίου είναι η καλύτερη επιλογή για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία – ενδείκνυνται για παράδειγμα στεγνά υπόγεια, γκαράζ ή καλά μονωμένες αποθήκες.
  • Αποθηκεύετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σας σε ασφαλές μέρος και προστατέψτε τις από την πρόσβαση παιδιών.
  • Αποθηκεύετε τον φορτιστή ξεχωριστά από την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 και +40 βαθμών Κελσίου.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία αποθήκευσης του μηχανήματός σας, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης. 

Εξέλιξη της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στην STIHL

Για περισσότερα από 10 χρόνια, η STIHL δραστηριοποιείται στην εξέλιξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Σήμερα η τεχνολογία ανθίζει, τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα είναι περισσότερο δημοφιλή από ποτέ. Αυτό έχει ανοίξει στην STIHL εντελώς νέα πεδία δράσης για ειδικούς, όπως ηλεκτρολόγους, προγραμματιστές λογισμικού και πληροφορικάριους.

Η βέλτιστη κατάσταση φόρτισης για την αποθήκευση

Συνιστούμε να αποθηκεύετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες όχι πλήρως φορτισμένες, αλλά με 2 πράσινες αναμμένες LED. Με αυτή την κατάσταση φόρτισης, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί απροβλημάτιστα για 2 χρόνια και η παλαίωση και η αυτοεκφόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας είναι οι μικρότερες. Επαναφορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίγο πριν από την πρώτη χρήση. Κατά τη φόρτιση, η θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από +5 βαθμούς Κελσίου. 

Τι πρέπει να προσέχω όταν αποθηκεύω επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου;

Η φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πριν την αποθήκευση δεν είναι απαραίτητη – για την αποθήκευση πρέπει να ανάβουν 2 πράσινες LED. Επιπλέον, πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό χώρο και σε θερμοκρασίες μεταξύ -10 και +50 βαθμών Κελσίου. Δεν συνιστάται η φύλαξη σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία αποθήκευσης του μηχανήματος σας, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.

Σύνοψη: Αποθήκευση επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου