Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

ελαιώνας με πολλές ελιές φωνογραφημένη από ψηλά

Η ελιά ήταν ανέκαθεν ένα δέντρο με τεράστια ιστορική αλλά και οικονομική σημασία για τη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι ελαιοπαραγωγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο μετάβασης από συμβατικές μεθόδους καλλιέργειας σε βιολογική καλλιέργεια ελαιόδεντρων και παραγωγή έτσι βιολογικού ελαιολάδου ή βρώσιμης ελιάς κατόπιν πιστοποίησης.  Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή ορισμένοι επιτυχημένοι παραγωγοί βιολογικού ελαιολάδου επιτυγχάνουν πολλαπλάσιες τιμές για το προϊόν τους, σε σύγκριση με το ελαιόλαδο συμβατικής καλλιέργειας. 

Ποια είναι όμως τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας ελαιοπαραγωγός συμβατικής καλλιέργειας και τι πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων, έτσι ώστε να μη βρεθεί προ εκπλήξεως;

Ας ξεκινήσουμε με μερικούς απαραίτητους ορισμούς. 

Το βιολογικό ελαιόλαδο είναι αυτό που παράγεται με συγκεκριμένες διαδικασίες απόλυτα φιλικές στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, σύμφωνα με τους σαφείς και ρητούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Βιολογικής Γεωργίας. Αυτό σημαίνει, κατ' αρχάς, ότι οι ελιές έχουν καλλιεργηθεί χωρίς χημικά συνθετικά λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και ζιζανιοκτόνα. Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, η απόφαση για το αν ένα ελαιόλαδο πιστοποιηθεί για βιολογικό ή όχι, ξεκινάει μεν από το τι θα συμβεί στο χωράφι, αλλά εξαρτάται επίσης από τους χειρισμούς στο ελαιοτριβείο και τελειώνει στη διαδικασία εμφιάλωσης. 

Είναι προφανές ότι τελικά η παραγωγή ενός βιολογικού ελαιώνα θα είναι μικρότερη από την παραγωγή ενός συμβατικού ελαιώνα, κυρίως λόγω της αδυναμίας δραστικών χειρισμών κατά τη λίπανση και τη φυτοπροστασία. Έτσι, είναι πολύ πιο εύκολο να χαθεί ένα μέρος της παραγωγής από κάποια ασθένεια ή εχθρό του ελαιόδενδρου. Από την άλλη, το προϊόν μπορεί να διατεθεί σε σαφώς υψηλότερες τιμές, ενώ η βιολογική καλλιέργεια συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην αειφορία.

Όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η διαδικασία σε γενικές γραμμές είναι η εξής: Ο παραγωγός χρειάζεται να βρει έναν φορέα πιστοποίησης και να συνάψει γραπτή σύμβαση. Οι Οργανισμοί Ελέγχου Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας είναι ιδιωτικές εταιρίες που όμως έχουν εγκριθεί από το κράτος. Οι εταιρίες αυτές πληρώνονται από τον παραγωγό και δουλειά τους είναι να ελέγχουν και να πιστοποιούν ότι όντως τηρούνται όλες οι προδιαγραφές βιολογικής καλλιέργειας. Αυτό το πετυχαίνουν μεταξύ άλλων κατόπιν προγραμματισμένων αλλά και αιφνίδιων επισκέψεων στον αγρό, όπου συλλέγουν διάφορα δείγματα εδάφους ή φυτικών ιστών. Αυτά τα δείγματα στέλνονται στο εργαστήριο προκειμένου η χημική ανάλυση να αποκαλύψει τυχόν ίχνη χημικών επεμβάσεων του παραγωγού. Η αρμόδια κρατική αρχή επίβλεψης των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) προϊόντων βιολογικής γεωργίας είναι ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο με τα ονόματα των οργανισμών για να ξεκινήσετε τη διαδικασία της πιστοποίησης. 

Στη συνέχεια, ο παραγωγός πρέπει να δηλώσει στον ΟΣΔΕ ότι η καλλιέργειά του στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο είναι βιολογική. Ο παραγωγός καλό είναι να βρει έναν τοπικό γεωπόνο, ο οποίος θα τον συμβουλεύει για όλες τις μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας. Ο γεωπόνος, εκτός από άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, καλό είναι να βρίσκεται πολύ κοντά στην περιοχή καλλιέργειας, καθώς χρειάζεται να έχει πολύ καλή γνώση των τοπικών παραγόντων που μπορεί να απειλήσουν την παραγωγή (π.χ. Έξαρση κάποιας ασθένειας στην περιοχή). Επίσης, είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποια στιγμή ο γεωπόνος θα πρέπει να επισκεφτεί επειγόντως τον ελαιώνα έτσι ώστε να διαγνώσει κάποιου είδους πρόβλημα (π.χ. να εκτιμήσει τον πληθυσμό ενός εντόμου σε μια παγίδα) και να συμβουλεύσει τον παραγωγό για κάποιο χειρισμό. Ο γεωπόνος μπορεί επίσης να φτιάξει τον απαραίτητο φάκελο έτσι ώστε να μπορέσει ο βιοκαλλιεργητής να κάνει αίτηση για τις επιδοτήσεις. Μέσω της δήλωσης ΟΣΔΕ, ο παραγωγός έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση σε ειδικά προγράμματα που αφορούν τη βιολογική καλλιέργεια.

Τα πρώτα τρία χρόνια μετά τη δήλωση, ο παραγωγός βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, και δεν δικαιούται να πουλήσει το προϊόν του ως βιολογικό. Παρόλα αυτά, πρέπει απαραίτητα να τηρεί πλήρως το πρωτόκολλο των μεθόδων βιολογικής γεωργίας. Από τον τέταρτο χρόνο, και εφόσον επιτύχει τα κριτήρια που έχει θέσει ο φορέας πιστοποίησης, ο παραγωγός δικαιούται στις περισσότερες περιπτώσεις να πουλήσει το ελαιόλαδο με την ειδική σήμανση του βιολογικού. 

Τέλος, εκτός από τον παραγωγό, πιστοποίηση πρέπει να έχει και το ελαιοτριβείο, αλλιώς κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα όλη η προσπάθεια. Την τέταρτη χρονιά ο παραγωγός θα πρέπει να προσκομίσει τις ελιές του σε ελαιοτριβείο που έχει πιστοποίηση. Θα πρέπει να ζητήσει εγγράφως και να λάβει την πιστοποίηση που έχει το ελαιοτριβείο. Η πιστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη και θα ζητηθεί στη συνέχεια από την εταιρία τυποποίησης. 

Πηγή: wikifarmer.com/el