Πότε και πώς γίνεται η Συγκομιδή της Ελιάς στην Ελλάδα;

Πότε και πώς γίνεται η συγκομιδή ανά την Ελλάδα μέσα από παραδείγματα διακεκριμένων ελαιοκαλλιεργητών

αρχαίο πύλινο δοχείο με ζωγραφισμένη αναπαράσταση ελαιοσυγκομιδής