Η Στήριξη της STIHL σε Κορυφαίες Πρωτοβουλίες

Οι Κορυφαίες Πρωτοβουλίες των Συνεργατών μας

Ο κ. Τσακίδης Αντιπρόσωπος STIHL κατά την παράδοση του δώρου

Η STIHL Ελλάδας υπερήφανη για τους αφοσιωμένους συνεργάτες της, οι οποίοι καθημερινά αποτελούν παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται καθώς και σε περιστάσεις κοινωνικής ωφέλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, επικεντρώνουμε την προσοχή σε μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία του συνεργάτη μας, κ. Ιωσήφ Τσακίδη, πιστοποιημένου αντιπροσώπου της STIHL, στο Κιλκίς.

Πρόσφατα, ο κ. Τσακίδης προχώρησε σε μια σημαντική πρωτοβουλία με τη δωρεά τριών μηχανημάτων STIHL για τον καθαρισμό του κοιμητηρίου του Δραγατσανίου στη Ρουμανία, όπου στεγάζεται το Μνημείο Πεσόντων των Ιερολοχιτών. Η παράδοση αυτών των μηχανημάτων πραγματοποιήθηκε προσωπικά από τον κ. Τσακίδη, προς τον Δήμαρχο Δραγατσανίου, αποτελώντας έτσι μία ακόμη απόδειξη της δέσμευσής του προς την κοινωνική ευημερία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο κοιμητήριο του Δραγατσανίου στη Ρουμανία υπάρχει το Μνημείο των Πεσόντων Ιερολοχιτών το οποίο ανεγέρθη στα 1884 με την πρωτοβουλία της συντακτικής επιτροπής της Ελληνικής εφημερίδας του Βουκουρεστίου «Σύλλογοι». Το μνημείο φιλοτέχνησαν από πεντελικό μάρμαρο οι Τήνιοι καλλιτέχνες Χαλεπάς και Λαμπαδίτης.

Ο κ. Τσακίδης με τον Δήμαρχο Δραγατσανίου
Μνημείο των Πεσόντων Ιερολοχιτών