Κατηγορίες σκόνης: Αναγνωρίζοντας σωστά τη σκόνη για μεγαλύτερη προστασία στον χώρο εργασίας

Εδώ μπορείτε να μάθετε πόσο επικίνδυνη είναι η σκόνη, πώς να προστατεύεστε και ποιες επιδοτήσεις υπάρχουν για αποκονιοποιητές κατασκευών.

Μια σκούπα υγρού και ξηρού τύπου STIHL SE 133 ME σε ένα συνεργείο

Αναγνώριση κατηγοριών σκόνης για ένα πιο υγιεινό περιβάλλον εργασίας

Είτε πρόκειται για εργασίες ξυλουργού, είτε για την κατασκευή συστήματος θέρμανσης ή την ανακαίνιση: Οι ρύποι και η σκόνη είναι πάντα παρόντα. Η σκόνη που δημιουργείται διαφέρει ανάλογα με το εργασιακό περιβάλλον ως προς τη σύσταση και την επικινδυνότητα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Για να ταυτοποιηθούν και να αντισταθμιστούν αποτελεσματικά οι διαφορετικές σκόνες, ταξινομούνται σε κατηγορίες σκόνης. Οι κατηγορίες σκόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα της εκάστοτε σκόνης, διευκολύνοντας έτσι την καθοδήγηση αναφορικά με το ποια σκούπα ταιριάζει στις κατηγορίες σκόνης.

Οι τρεις κατηγορίες σκόνης

Συνολικά υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες σκόνης – κατηγορία σκόνης L, κατηγορία σκόνης M και κατηγορία σκόνης H. Διαφέρουν στα εξής:

Ένας άνδρας αναρροφά το δάπεδο ενός γκαράζ με τη σκούπα υγρού και ξηρού τύπου STIHL SE 62 E

Κατηγορία σκόνης L: Ελαφρά επικίνδυνη σκόνη

Η κατηγορία σκόνης L περιλαμβάνει οικιακή σκόνη και σκόνες όπως άμμος, γύψο, ασβέστη. Αυτή η σκόνη, για παράδειγμα, είναι αυτή που δημιουργείται κατά τον καθαρισμό του κτηρίου.

Ένας άνδρας χρησιμοποιεί τη σκούπα υγρού και ξηρού τύπου STIHL SE 133 ME σε ένα συνεργείο κατά την εργασία με ξύλινες σανίδες

Κατηγορία σκόνης Μ: Μέτρια επικίνδυνη σκόνη

Η κατηγορία σκόνης M είναι η μεσαία κατηγορία σκόνης από την άποψη της επικινδυνότητας για την υγεία - περιλαμβάνει σκόνες ξύλου και μετάλλου, καθώς και σωματίδια βαφής. Αυτή η σκόνη παρατηρείται, για παράδειγμα, σε ξυλουργεία, ελαιοχρωματιστές ή σιδηρουργεία.

Ένας άνδρας χρησιμοποιεί τη σκούπα υγρού και ξηρού τύπου STIHL SE 133 ME κατά την εργασία με έναν αρμοκόφτη STIHL TSA 230

Κατηγορία σκόνης Η: Υψηλά επικίνδυνη σκόνη

Η κατηγορία σκόνης H βρίσκεται εντελώς επάνω στο φάσμα κινδύνων των κατηγοριών σκόνης – οι σκόνες αυτής της κατηγορίας είναι πολύ επικίνδυνες για την υγεία και καρκινογόνες όπως ο αμίαντος, η μούχλα, η σκόνη μολύβδου και οι ορυκτές ίνες. Αλλά και η σκόνη από αλεύρι και τα διάφορα είδη ορυκτών ινών κατατάσσονται στην κατηγορία σκόνης H. Αυτή η σκόνη παρατηρείται, για παράδειγμα, στα αρτοποιεία, τα συστήματα θέρμανσης ή τις ανακαινίσεις αμίαντου. Το ίδιο ισχύει παρεμπιπτόντως κατά την αναρρόφηση φωλιών και καμπιών της κάμπιας της δρυός.

Ποιες κατηγορίες σκόνης συναντά κανείς σε ποιον χώρο εργασίας;

Σε περίπτωση αμφιβολίας για τη σκόνη που υπάρχει στο χώρο εργασίας σας, μπορείτε να πάρετε μια πρώτη ιδέα στον παρακάτω πίνακα για να εκτιμήσετε καλύτερα τις κατηγορίες σκόνης. Ορισμένες φορές έχετε να κάνετε με έναν συνδυασμό διαφορετικών κατηγοριών σκόνης: Έτσι, ένας κεραμιδάς μπορεί να εκτίθεται σε μία εργάσιμη ημέρα και σε οικιακή σκόνη (κατηγορία σκόνης L) και σε ξυλόσκονη (κατηγορία σκόνης M) και σε σκόνη αμίαντου (κατηγορία σκόνης H).

Επιλεγμένοι επαγγελματικοί κλάδοιΠιθανές κατηγορίες σκόνης
Ξυλουργείο, επιπλοποιείο, αλουμινοκατασκευέςM, H
ΜοντελοποιίαL, M, H
ΣιδηρουργείοM, H
Κατασκευή σκυροδέματος και εργασίες τοιχοποιίαςH
Εργασίες οροφήςL, M, H
Ηλεκτρολογικές εργασίεςL, M, H
Εργασίες βαφήςL, M, H
Ανακαίνιση αμιάντουH
Ξηρά δόμησηH
Κατασκευή δοχείωνH
Μηχανολογία/μηχατρονική οχημάτων, φανοποιείοM, H
ΚαπνοδοχοκαθαριστέςL, M, H
Κατασκευή συστημάτων θέρμανσηςM, H
Κατασκευές κλιβάνωνH
Τεχνολογία σέρβις για εξοπλισμό γραφείουM, H
Καθαρισμός κτιρίων (συντήρηση)L
Καθαρισμός κτιρίων (τελικός καθαρισμός)H
Βιομηχανικός καθαρισμόςL, M, H
ΑρτοποιείοL, M
Πέτρινες κατασκευές/εργασίες λιθοξοΐαςH

Ανάλογα με την κατηγορία σκόνης που εκτίθεστε συχνά, η υγεία σας μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να επιλέγεται οπωσδήποτε μια επαγγελματική σκούπα με κατάλληλο φίλτρο σκόνης.

Η σωστή σκούπα για τον χώρο εργασίας σας: Διαφορές μεταξύ βιομηχανικών σκουπών και αποκονιοποιητών.

 Απαιτείται διαφορετικός τύπος σκούπας, ανάλογα με την κατηγορία σκόνης. Στις σκούπες υγρού και ξηρού τύπου διακρίνονται δύο τύποι: Βιομηχανικές σκούπες και αποκονιοποιητές.

Βιομηχανικές σκούπες

 Για την κατηγορία σκόνης L, παρέχουμε με τα μοντέλα STIHL SE 62, SE 62E, SE 122 και SE 122E πιστοποιημένες βιομηχανικές σκούπες οι οποίες είναι ιδανικές για χρήση στις πιο ακίνδυνες κατηγορίες σκόνης.

Αποκονιοποιητές

Οι αποκονιοποιητές καθαρίζουν τη σκόνη και τους ρύπους της κατηγορίας M και L ήδη κατά τη δημιουργία τους, καθώς μπορούν να συνδέονται απευθείας στο μηχάνημα εργασίας, π.χ. έναν αρμοκόφτη. Οι αποκονιοποιητές είναι εξοπλισμένοι με σύστημα προειδοποίησης που παρέχει οπτική ή ηχητική προειδοποίηση, όταν υπάρχει αυξημένη έκθεση του χειριστή σε σκόνη. Για την κατηγορία σκόνης M, η STIHL διαθέτει, για παράδειγμα, την πιστοποιημένη σκούπα υγρού και ξηρού τύπου STIHL SE 133 ME.  Ενδείκνυται για χρήση σε συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης σκόνης και διαθέτει αυτόματο καθαρισμό φίλτρου που διασφαλίζει συνεχή υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Συνεπώς, η τέλεια σκούπα συνεργείου κατηγορίας M.

Σύνοψη: Κατηγορίες σκόνης

  • Η σκόνη ταξινομείται σε τρεις κατηγορίες σκόνης, ανάλογα με τον κίνδυνο για την υγεία.
  • Σε πολλά επαγγέλματα συναντάμε διάφορες κατηγορίες σκόνης.
  • Η καλύτερη προστασία από την επικίνδυνη για την υγεία σκόνη είναι μια καλή βιομηχανική σκούπα ή ένας αποκονιοποιητής.
  • Η STIHL διαθέτει σκούπες υγρού και ξηρού τύπου για διάφορες κατηγορίες σκόνης.