67,00 €
53,60 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Σύστημα υγρής αμμοβολής

Με το εξάρτημα υγρής αμμοβολής STIHL μπορείτε χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό πλυστικό υψηλής πίεσης STIHL σας για να απομακρύνετε αποτελεσματικά χοντρές και επίμονες ακαθαρσίες από τοίχους και σκουριά ή χρώμα από μεταλλικά αντικείμενα. Τα εξάρτημα υγρής αμμοβολής STIHL είναι διαθέσιμα για υγρή αμμοβολή σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.

Μπορείτε να συνδέσετε το εξάρτημα υγρής αμμοβολής πολύ εύκολα στο πλυστικό υψηλής πίεσης STIHL σας, ενδεχομένως με τη χρήση ενός προσαρμογέα βιδωτού συνδέσμου/ταχυσυνδέσμου STIHL. Οι κόκκοι αμμοβολής STIHL SB 90 εξασφαλίζουν αποτελεσματικό καθάρισμα και πεντακάθαρες επιφάνειες. Το εξάρτημα υγρής αμμοβολής STIHL έχει μήκος 4 m και είναι κατάλληλος για τα πλυστικά υψηλής πίεσης STIHL RE 80 έως STIHL RE 170 PLUS.

Wet sandblasting device

Σέρβις και συμβουλές