8,60 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Service Kit 46 για το ψαλίδι μπορντούρας HS 45 (2-MIX)


You can use Service Kit 46 to perform simple maintenance tasks in order to ensure a long service life for your STIHL petrol hedge trimmer. Regular standard maintenance tasks, such as replacing the air and fuel filters and spark plug replacement, can usually be completed quickly, and help to extend the service life of your engine. This means that you can always work reliably and expect optimum performance from your hedgetrimmer.


STIHL Service Kit 46 for HS 45 (with STIHL 2-MIX engine) includes the following components for standard maintenance tasks:  • Fleece air filter

  • Spark plug

  • Fuel filter


Note: Service Kit 46 can only be used for the HS 45 model with STIHL 2-MIX engine. In order to select the correct service kit, please note that the spark plug installed in your hedge trimmer must have thread size M10.


The STIHL fleece filter offers good filter quality in a range of operating conditions. Coarse dirt particles are caught on the surface, while fine dirt particles are trapped inside the filter. This reliably protects the engine of your hedge trimmer against the ingress of abrasive dust, helping to maintain performance and keep fuel consumption low and ensuring that you can continue to start your machine without difficulty. The fuel filter ensures that no foreign particles can get into the engine via the fuel. Replacing this component regularly will protect the engine and support a long service life. It is also advisable to replace the spark plug regularly in order to maintain performance and ensure continued clean combustion in the engine.


When replacing the air filter and spark plug it is best to use the practical combination socket tool supplied with your STIHL HS 45 hedge trimmer. A cardboard hook is integrated into the packaging of the service kit itself, and can be used to conveniently remove and replace the fuel filter. You do not need any additional tools to do this.


Service Kit 46

Σέρβις και συμβουλές