11,00 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Ο προφυλακτήρας φθοράς STIHL για την κεφαλή κοπής STIHL DuroCut 20-2 ή PolyCut 28-2 και τις κεφαλές κοπής PolyCut 48-2 χρησιμοποιείται για την προστασία των κεφαλών κοπής. Ο προφυλακτήρας αποτρέπει σοβαρή ζημιά στην κεφαλή κοπής ή στο κοπτικό εξάρτημα όταν έρχεται σε επαφή με στερεά αντικείμενα όπως πέτρες, διαχωριστικά παρτεριών ή τοίχους, είτε εργάζεστε ως επαγγελματίας είτε ως ιδιώτης χρήστης. Ο στιβαρός πλαστικός προφυλακτήρας βιδώνεται απευθείας στην κεφαλή σαν πρόσθετο κάλυμμα με τη βοήθεια 4 βιδών.

Σημείωση: Οι κεφαλές κοπής επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο με ειδικό προφυλακτήρα για κοπή χόρτου ή με γενικό προφυλακτήρα STIHL για κεφαλές κοπής και μεταλλικά εξαρτήματα κοπής.

Verschleißschutz

Σέρβις και συμβουλές