0,50 €
0,40 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Line cutter: for efficient cutting of mowing lines

Μεσινέζες εγκάρσιας τομής. Για όλες τις μεσινέζες με διάμετρο 2,0 έως 4,0 mm.
Mowing line cutter

Σέρβις και συμβουλές