26,90 €
21,50 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Για υψηλό επίπεδο άνεσης. Περιλαμβάνει εξάρτημα στερέωσης για FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56, HLA 65 και HLA 66
Harness for FSA 65/FSA 85

Σέρβις και συμβουλές