13,20 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Επεκτείνει τον σωλήνα ψεκασμού κατά 33 cm. Για τη χρήση αυτού του αξεσουάρ με το SR 430 και το SR 450 συνιστούμε επίσης την αντλία πίεσης.
Επέκταση σωλήνα

Σέρβις και συμβουλές