149,00 €
119,20 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Δοχείο νερού υπό πίεση

Με το κινητό δοχείο νερού υπό πίεση της STIHL μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες υγρής κοπής, ακόμα και σε εργοτάξια όπου δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης. Το νερό παγιδεύει τα σωματίδια της σκόνης και μειώνει την επιβάρυνση του φίλτρου αέρα. Επίσης ψύχει τον δίσκο κοπής που θερμαίνεται λόγω τριβής. Με χωρητικότητα 10 λίτρων, το δοχείο νερού υπό πίεση εξασφαλίζει πολύωρη χρήση. Το δοχείο νερού υπό πίεση είναι κατάλληλο για επαγγελματικές εργασίες στον κλάδο των κατασκευών, σε έργα πολιτικού μηχανικού και στην κατασκευή δρόμων.
Pressurised water container

Σέρβις και συμβουλές