6,80 €
5,40 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Στόμιο εκροής για 3 L / 5 L

Για εύκολη και καθαρή δοσολογία και ανεφοδιασμό. Υψηλή ροή.
Ausgießhilfen für Einfachgebinde

Σέρβις και συμβουλές